Hwb i gronfa Eisteddfod 2017

15 Chwefror 2016

Gyda bron i flwyddyn a hanner i fynd cyn cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn, mae cronfa’r Brifwyl wedi cael hwb ariannol arbennig.

Bydd gwobr ariannol cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ym Môn, sydd yn werth £5,000, yn cael ei chyflwyno gan Ann Clwyd, AS Cwm Cynon.  Rhoddir y wobr er cof am ei diweddar briod, Owen Dryhurst Roberts, newyddiadurwr a fu’n bennaeth Newyddion a Materion Cyfoes HTV a BBC Cymru. 

Brodor o Niwbwrch, Ynys Môn, oedd ef, ac y mae’n briodol fod Ann Clwyd yn cyflwyno’i rhodd werthfawr drwy Bwyllgor Apêl lleol Rhosyr.

Meddai Derec Llwyd Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, “Rydym yn ddiolchgar iawn i Ann Clwyd am ei haelioni yn rhoi’r wobr ariannol ar gyfer y gystadleuaeth hon. 

"Mae Gwobr Goffa Daniel Owen yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod, ac mae’n braf ei bod yn cael ei chyflwyno er cof am un mor nodedig ag Owen Dryhurst Roberts.”

Cyflwynir Gwobr Goffa Daniel Owen ym Môn am nofel sydd heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.  Y beirniaid yw Bethan Gwanas, Tony Bianchi a Caryl Lewis a’r dyddiad cau yw 1 Rhagfyr eleni.

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ger pentref Bodedern yng ngogledd yr ynys o 4-12 Awst 2017.  Am ragor o wybodaeth, ewch i www.eisteddfod.cymru