I'r Byw - Y Lle Celf

8 Awst 2017

I’R BYW : Y LLE CELF, DYDD MAWRTH 8 AWST 2017 gyda CHRISTINE MILLS

GWEITHDY TRA GWAHANOL!

Eisteddfodwyr, gyfeillion, fandaliaid celfyddydol....

Mae prosiect celf I’r Byw angen eich cymorth.

Efo’ch help chi bydd gwneuthurwr Cadair yr Eisteddfod, Rhodri Owen, a’r artist rhyngwladol Christine Mills yn mynd ati i drawsnewid dodrefnyn crefftus o waith Rhodri yn gyhoeddus ar y Maes.

Malurio, newid siâp, ychwanegu, paentio, castio, lapio, printio – dyma fandaliaeth i bwrpas creu! Ac mae pob math o bethau’n bosib!

Galwch heibio i gymryd rhan, gweld celf ar waith neu glywed mwy am y prosiect, Dydd Mawrth 8fed Awst unrhywbryd, ac am unrhyw hyd o amser, rhwng 11.00yb – 4.00yh yn Y Lle Celf.

Bydd cynnyrch y sesiwn yn rhan o arddangosfa ehangach I’r Byw fydd yn teithio Cymru yn 2018 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol .