Limrig y Dydd - dydd Iau

9 Awst 2017

Pwnc limrig y dydd ar gyfer dydd Iau:

Wrth gerdded drwy'r maes carafanau...

Dylid anfon ceisiadau at gwyb@eisteddfod.org.uk erbyn 09.30 ddydd Iau.