Lleoliadau'r Gorffennol

Isod ceir rhestr o leoliadau'r Eisteddfod fodern ers 1861.

2019       Sir Conwy (Llanrwst)

2018       Caerdydd (Bae Caerdydd)

2017       Ynys Môn (Bodedern)

2016       Sir Fynwy a'r Cyffiniau (Y Fenni)

2015       Maldwyn a’r Gororau (Meifod)

2014       Sir Gâr (Llanelli)

2013       Sir Ddinbych a'r Cyffiniau (Dinbych)

2012       Bro Morgannwg (Llandŵ)

2011       Wrecsam a'r Fro (Wrecsam)

2010       Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd (Glyn Ebwy)

2009       Meirion a'r Cyffiniau (Y Bala)

2008       Caerdydd (Pontcanna)

2007       Sir Fflint a'r Cyffiniau (Yr Wyddgrug)

2006       Abertawe a’r Cylch (Felindre)

2005       Eryri a’r Cyffiniau (Stad Faenol)

2004       Casnewydd a’r Cylch (Ty Tredegar, Casnewydd)

2003       Maldwyn a’r Gororau (Meifod)

2002       Sir Benfro, Tyddewi

2001       Sir Ddinbych (Dinbych)

2000       Llanelli a’r Cylch (Llanelli)

1999       Ynys Môn (Llanbedrgoch)

1998       Bro Ogwr (Pencoed)

1997       Meirion a’r Cyffiniau (Y Bala)

1996       Bro Dinefwr (Llandeilo)

1995       Bro Colwyn (Abergele)

1994       Nedd a’r Cyffiniau (Castell Nedd)

1993       De Powys, Llanelwedd

1992       Ceredigion, Aberystwyth

1991       Bro Delyn (Yr Wyddgrug)

1990       Cwm Rhymni

1989       Dyffryn Conwy (Llanrwst)

1988       Casnewydd

1987       Bro Madog (Porthmadog)

1986       Abergwaun a’r Fro (Abergwaun)

1985       Y Rhyl a’r Cyffiniau (Y Rhyl)

1984       Llanbedr Pont Steffan a’r Fro (Llambed)

1983       Ynys Môn (Llangefni)

1982       Abertawe a’r Cylch

1981       Maldwyn a’i Chyffiniau (Machynlleth)

1980       Dyffryn Lliw (Tregwyr)

1979       Caernarfon a’r Cylch

1978       Caerdydd (Pentwyn)

1977       Wrecsam a’r Cylch (Wrecsam)

1976       Aberteifi a’r Cylch

1975       Bro Dwyfor (Cricieth)

1974       Bro Myrddin (Caerfyrddin)

1973       Dyffryn Clwyd (Rhuthun)

1972       Sir Benfro, Hwlffordd

1971       Bangor a’r Cylch

1970       Rhydaman a’r Cylch (Rhydaman)

1969       Y Fflint (Y Fflint)

1968       Y Barri a’r Fro

1967       Sir Feirionnydd, Y Bala

1966       Aberafan a’r Cylch (Aberafan)

1965       Maldwyn (Y Drenewydd)

1964       Abertawe a’r Cylch

1963       Llandudno a’r Cylch

1962       Llanelli a’r Cylch

1961       Dyffryn Maelor (Rhosllanerchrugog)

1960       Caerdydd

1959       Caernarfon a Dosbarth Gwyrfai

1958       Glyn Ebwy a’r Cylch

1957       Sir Fôn (Llangefni)

1956       Aberdâr a’r Cylch

1955       Pwllheli a’r Cylch

1954       Ystradgynlais a’r Cylch

1953       Rhyl a’r Cylch

1952       Aberystwyth

1951       Llanrwst

1950       Caerffili

1949       Dolgellau a’r Cylch

1948       Penybont-ar-Ogwr

1947       Bae Colwyn a’r Cylch

1946       Aberpennar

1945       Rhos

1944       Llandybie

1943       Bangor

1942       Aberteifi

1941       Hen Golwyn

1940       Aberpennar (radio)

1939       Dinbych

1938       Caerdydd

1937       Machynlleth

1936       Abergwaun

1935       Caernarfon

1934       Castell Nedd

1933       Wrecsam

1932       Aberafan

1931       Bangor

1930       Llanelli

1929       Lerpwl

1928       Treorci

1927       Caergybi

1926       Abertawe

1925       Pwllheli

1924       Pontypŵl

1923       Yr Wyddgrug

1922       Rhydaman

1921       Caernarfon

1920       Y Barri

1919       Corwen

1918       Castell Nedd

1917       Penbedw

1916       Aberystwyth

1915       Bangor

1914       Rhyfel Byd 1af - Dim Eisteddfod

1913       Y Fenni

1912       Wrecsam

1911       Caerfyrddin

1910       Bae Colwyn

1909       Llundain

1908       Llangollen

1907       Abertawe

1906       Caernarfon

1905       Aberpennar

1904       Y Rhyl

1903       Llanelli

1902       Bangor

1901       Merthyr Tydfil

1900       Lerpwl

1899       Caerdydd

1898       Blaenau Ffestiniog

1897       Casnewydd

1896       Llandudno

1895       Llanelli

1894       Caernarfon

1893       Pontypridd

1892       Y Rhyl

1891       Abertawe

1890       Bangor

1889       Aberhonddu

1888       Wrecsam

1887       Llundain

1886       Caernarfon

1885       Aberdâr

1884       Lerpwl

1883       Caerdydd

1882       Dinbych

1881       Merthyr Tydfil

1880       Caernarfon