Lleoliadau'r Gorffennol

Isod ceir rhestr o leoliadau'r Eisteddfod fodern ers 1861.

1861  Aberdar

1862  Caernarfon

1863  Abertawe

1864  Llandudno

1865  Aberystwyth

1866  Caer

1867  Caerfyrddin

1868  Rhuthun

1869  Treffynnon

1872  Tremadog

1873  Yr Wyddgrug

1874  Bangor

1875  Pwllheli

1876  Wrecsam

1877  Caernarfon

1878  Penbedw?

1879  Penbedw?

1880 Caernarfon

1881 Merthyr Tydfil

1882 Dinbych

1883 Caerdydd

1884 Lerpwl

1885 Aberdâr

1886 Caernarfon

1887 Llundain

1888 Wrecsam 

1889 Aberhonddu

1890 Bangor

1891 Abertawe

1892 Y Rhyl

1893 Pontypridd

1894 Caernarfon

1895 Llanelli

1896 Llandudno

1897 Casnewydd

1898 Blaenau Ffestiniog

1899 Caerdydd

1900 Lerpwl

1901 Merthyr Tudful

1902 Bangor

1903 Llanelli

1904 Y Rhyl

1905 Aberpennar

1906 Caernarfon

1907 Abertawe

1908 Llangollen

1909 Llundain

1910 Bae Colwyn

1911 Caerfyrddin

1912 Wrecsam

1913 Y Fenni

1914 Rhyfel Byd Cyntaf - Dim Eisteddfod

1915 Bangor

1916 Aberystwyth

1917 Penbedw

1918 Castell-nedd

1919 Corwen

1920 Y Barri

1921 Caernarfon

1922 Rhydaman

1923 Yr Wyddgrug

1924 Pontypwl

1925 Pwllheli

1926 Abertawe

1927 Caergybi

1928 Treorci

1929 Lerpwl

1930 Llanelli

1931 Bangor

1932 Aberafan

1933 Wrecsam

1934 Castell-nedd

1935 Caernarfon

1936 Abergwaun

1937 Machynlleth

1938 Caerdydd

1939 Dinbych

1940 Aberpennar (radio)

1941 Hen Golwyn

1942 Aberteifi

1943 Bangor

1944 Llandybie

1945 Rhosllannerchrugog

1946 Aberpennar

1947 Bae Colwyn

1948 Penybont ar Ogwr

1949 Dolgellau

1950 Caerffili

1951 Llanrwst

1952 Aberystwyth

1953 Y Rhyl

1954 Ystradgynlais

1955 Pwllheli

1956 Aberdar

1957 Llangefni

1958 Glyn Ebwy

1959 Caernarfon

1960 Caerdydd

1961 Rhosllannerchrugog

1962 Llanelli

1963 Llandudno

1964 Abertawe

1965 Y Drenewydd

1966 Aberafan

1967 Y Bala

1968 Y Barri

1969 Y Fflint

1970 Rhydaman

1971 Bangor

1972 Hwlffordd

1973 Rhuthun

1974 Caerfyrddin

1975 Cricieth

1976 Aberteifi

1977 Wrecsam

1978 Caerdydd

1979 Caernarfon

1980 Dyffryn Lliw

1981 Machynlleth

1982 Abertawe

1983 Llangefni

1984 Llanbedr Pont Steffan

1985 Y Rhyl

1986 Abergwaun

1987 Porthmadog

1988 Casnewydd

1989 Llanrwst

1990 Cwm Rhymni

1991 Yr Wyddgrug

1992 Aberystwyth

1993 Llanelwedd

1994 Castell-nedd

1995 Abergele

1996 Llandeilo

1997 Y Bala

1998 Penybont ar Ogwr

1999 Môn

2000 Llanelli

2001 Dinbych

2002 Ty Ddewi

2003 Meifod

2004 Casnewydd

2005 Eryri

2006 Abertawe

2007 Sir y Fflint

2008 Caerdydd

2009 Meirion a'r Cyffiniau

2010 Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd

2011 Wrecsam a'r Fro

2012 Bro Morgannwg

2013 Sir Ddinbych a'r Cyffiniau

2014 Sir Gâr

2015 Maldwyn a'r Gororau

2016 Sir Fynwy a'r Cyffiniau

2017 Môn

2018 Caerdydd

2019 Sir Conwy