Cymdeithasau

Llond lle o ddarlithoedd, trafodaethau a chyfarfodydd o bob math.

Lleoliad Cymdeithasau eleni yw adeilad Y Senedd ym Mae Caerdydd, un o adeiladau mwyaf eiconig yr ardal a Chymru. Mae’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim. Mae’r Senedd yn gweithredu system ddiogelwch a dylech adael amser ychwanegol ar gyfer hyn. 

Mae amserlen Cymdeithasau ymysg y mwyaf diddorol ac amrywiol ar y Maes, ac er mai'r Eisteddfod ei hun sy’n rhedeg y pafiliynau, mae modd i unrhyw gymdeithas neu sefydliad gysylltu i gynnal sesiwn yma.  Dyma gartref trafodaeth yn yr Eisteddfod, ac efallai bod Cymdeithasau’n un o gyfrinachau mawr y Maes.

Mae rhai cymdeithasau’n cynnal cyfarfodydd yma gan fod yr Eisteddfod yn yr ardal leol, ond mae amryw yn dod atom yn flynyddol gan fod yr Eisteddfod yn gyfle iddynt ddenu cynulleidfa o bob rhan o Gymru.  Mae’r amserlen yn llawn o ddarlithoedd, sesiynau trafod, aduniadau, pob math o weithgareddau. 

Cefnogir Cymdeithasau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

PDF icon Amserlen Cymdeithasau 1PDF icon Amserlen Cymdeithasau 2PDF icon Amserlen Cymdeithasau 3PDF icon Cymdeithasau 1 - du a gwynPDF icon Cymdeithasau 2 - du a gwynPDF icon Cymdeithasau 3 - du a gwyn