Archebu sesiwn Cymdeithasau

Yn adeiladau’r Cymdeithasau cynhelir llond lle o ddarlithoedd, trafodaethau a chyfarfodydd o bob math.
 
Mae lle i hyd at 120 o bobl yn Cymdeithasau 1 a Cymdeithasau 2.
 
Bydd modd archebu sesiwn arlein o 10:00 y bore ar ddydd Iau 10 Ionawr 2019. Cyntaf i'r felin!
 
Rydym yn codi ffi o £50 ar gyfer pob sesiwn, ac mae angen talu am y sesiwn wrth wneud archeb.  Mae'r ffi yma'n cynnwys llogi'r lleoliad gydag offer technegol ar gael i bawb. Hyd pob slot yw 45 munud, ac dylid defnyddio gweddill yr awr yn paratoi / clirio er mwyn sicrhau bod yr ystafell yn barod ar gyfer y sesiwn nesaf ar amser.  Bydd rhaid talu am eich sesiwn wrth ichi archebu.
 
Dim ond dwy sesiwn y gellir eu llogi yn ystod yr wythnosau cyntaf, ond os oes sesiynau gwag ar gael o 1 Ebrill ymlaen, gellir gwneud cais am slot ychwanegol.
 
Mae rhai slotiau eisoes wedi'u llenwi gan weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r Eisteddfod ei hun.
 
Bydd Swyddfa’r Eisteddfod yn cysylltu â chi er mwyn cael manylion llawn y sesiwn a’r hyn yr hoffech ei gynnwys ar gyfer ein Rhaglen wedi ichi archebu eich sesiwn. Bydd angen cael manylion eich sesiwn ar gyfer y Rhaglen erbyn 1 Ebrill 2019.
 

Wrth archebu sesiwn yn adeilad y Cymdeithasau, rydych yn cytuno i’r amodau isod:

  • Recordio a Darlledu: Rydym yn derbyn y gall yr Eisteddfod recordio neu ganiatáu i’n cyfraniad gael ei recordio a’i ddefnyddio ar unrhyw adeg yn ystod yr wythnos neu wedi hynny
  • Rheol Gymraeg: Rydym yn derbyn mai'r Gymraeg yw iaith yr Eisteddfod a byddwn yn parchu hyn yn ystod ein cyfarfod
  • Amseru: Rydym yn derbyn mai 45 munud yw hyd ein sesiwn a bod y chwarter awr arall ar gyfer paratoi neu glirio, gan sicrhau y bydd yr ystafell yn glir ar gyfer y sesiwn ganlynol
 
Cefnogir holl leoliadau Cymdeithasau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.