Archebu sesiwn Cymdeithasau

Yn adeiladau’r Cymdeithasau cynhelir llond lle o ddarlithoedd, trafodaethau a chyfarfodydd o bob math.
 
Mae lle i hyd at 120 o bobl yn Cymdeithasau 1 a Cymdeithasau 2.
 

Bydd modd archebu sesiwn o 10.00 20fed o Ionawr ar y wefan

 
Rydym yn codi ffi o £65 ar gyfer pob sesiwn, ac mae angen talu am y sesiwn wrth wneud archeb.  Mae'r ffi yma'n cynnwys llogi'r lleoliad gydag offer technegol ar gael i bawb. Hyd pob slot yw 45 munud, a dylid defnyddio gweddill yr awr yn paratoi / clirio er mwyn sicrhau bod yr ystafell yn barod ar gyfer y sesiwn nesaf ar amser.  Bydd rhaid talu am eich sesiwn wrth ichi archebu.

**Nodir - ni rhoddir ad-daliadau os yn canslo sesiwn. Sicrhewch fod amser a dyddiad eich sesiwn yn gywir cyn cadarnhau.

 
Bydd Swyddfa’r Eisteddfod yn cysylltu â chi er mwyn cael manylion llawn y sesiwn a’r hyn yr hoffech ei gynnwys ar gyfer ein Rhaglen wedi ichi archebu eich sesiwn. Bydd angen cael manylion eich sesiwn ar gyfer y Rhaglen erbyn 1 Ebrill 2019.
 

Wrth archebu sesiwn yn adeilad y Cymdeithasau, rydych yn cytuno i’r amodau isod:

  • Recordio a Darlledu: Rydym yn derbyn y gall yr Eisteddfod recordio neu ganiatáu i’n cyfraniad gael ei recordio a’i ddefnyddio ar unrhyw adeg yn ystod yr wythnos neu wedi hynny
  • Rheol Gymraeg: Rydym yn derbyn mai'r Gymraeg yw iaith yr Eisteddfod a byddwn yn parchu hyn yn ystod ein cyfarfod
  • Amseru: Rydym yn derbyn mai 45 munud yw hyd ein sesiwn a bod y chwarter awr arall ar gyfer paratoi neu glirio, gan sicrhau y bydd yr ystafell yn glir ar gyfer y sesiwn ganlynol
  • Ad-Daliadau : ni rhoddir ad-daliadau os yn canslo sesiwn. Sicrhewch fod amser a dyddiad eich sesiwn yn gywir cyn cadarnhau.
 
Cefnogir holl leoliadau Cymdeithasau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 

Amserlen Pabell Cymdeithasau 1;

 
 10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.00

Sadwrn

1 Awst

        

Sul

2 Awst

         

Llun

3 Awst

         

Mawrth

4 Awst

Bwrdd yr OrseddCynulliad Cenedlaethol Cymru Y Lle CelfMas ar y Maes    

Mercher

5 Awst

         

Iau

6 Awst

Gorsedd Y Beirdd - Cyfarfod BlynyddolCynulliad Cenedlaethol Cymru Y Lle CelfMas ar y Maes    

Gwener

7 Awst

         

Sadwrn 

8 Awst

         

 

Amserlen Pabell Cymdeithasau 2;

 
 09.3010.3011.3012.3013.3014.3015.3016.3017.30

Sadwrn

1 Awst

         

Sul

2 Awst

         

Llun

3 Awst

 

 Cynulliad Cenedlaethol Cymru      

Mawrth

4 Awst

         

Mercher

5 Awst

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru      

Iau

6 Awst

 
Sefydliad Josef Herman
(Y Lle Celf)
       

Gwener

7 Awst

  Cynuliad Cenedlaethol Cymru Llys yr Eisteddfod    

Sadwrn

8 Awst

        

 

I archebu sesiwn, cysylltwch â elinor@eisteddfod.org.uk  /  0845 4090 400