Llyfr Caneuon Te yn y Grug

7 Awst 2019

Er bod tocynnau ar gyfer sioe Te yn y Grug yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy wedi gwerthu allan o fewn oriau’n unig, bydd modd i berfformwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt gael cyfle i gael gwefr o ddysgu’r caneuon cyn bo hir.

Bydd llyfr o ganeuon y sioe yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref ac mae modd rhag-archebu copïau ar-lein ac o siop yr Eisteddfod yn y brif fynedfa ar faes yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn ystod yr wythnos.

Al Lewis, Karen Owen a Cefin Roberts sy’n gyfrifol am greu’r sioe uchelgeisiol, sy’n nodi trigain mlynedd ers cyhoeddi cyfrol eiconig Kate Roberts, Te yn y Grug, ac sy’n cynnwys cyfoeth o ganeuon ar gyfer perfformwyr unigol, ensemblau a chôr SATB llawn.  Mae’r gerddoriaeth wedi’i drawsgrifio gan John Quirk. 

Dyma oedd prosiect uchelgeisiol Côr yr Eisteddfod eleni, a’r gobaith yw bydd y caneuon yn parhau i gyfareddu perfformwyr a chynulleidfaoedd ar draws Cymru a thu hwnt yn y dyfodol, er mwyn creu gwaddol gwirioneddol i’r prosiect.

Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae caneuon sioe Te yn y Grug wedi ysbrydoli pawb sydd wedi’u clywed dros y misoedd diwethaf.  Ry’n ni’n awyddus i ragor gael y cyfle i’w mwynhau a’u perfformio yn y dyfodol, ac fe fydd y gyfrol hon yn sicr yn ychwanegiad gwerthfawr i’r repertoire o ganeuon Cymraeg sydd ar gael.

“Ry’n ni’n awyddus iawn i sicrhau nad yw cynnyrch y sioe hon yn mynd yn angof, ac felly ry’n ni’n falch iawn o allu cyhoeddi’r gyfrol hon yn yr hydref.  Dyma pryd fydd corau’n dechrau meddwl am ganeuon newydd ar gyfer cyngherddau’r flwyddyn ganlynol, felly gobeithio y gwelwn ni nifer fawr o gorau, partïon ac unigolion yn mynd ati i ddysgu a pherfformio caneuon o’r sioe hynod yma.

“Ry’n ni’n ddiolchgar i chwaraewyr y Loteri drwy law'r Gronfa Dreftadaeth am eu cymorth gyda’r prosiect ac am ein galluogi i gyhoeddi’r caneuon fel eu bod yn cael eu rhoi ar gof a chadw ar gyfer y dyfodol.  Bydd modd hefyd prynu caneuon unigol o wefan yr Eisteddfod cyn bo hir.

“Wrth gwrs, bydd cyfle hefyd i’r rheini na lwyddodd i gael tocynnau ar gyfer y sioe i’w gweld ar y teledu yn hwyrach eleni pan fydd Te yn y Grug yn cael ei darlledu.”

Gellir archebu'r llyfr yma - https://eisteddfod.cymru/siop/caneuon-te-yn-y-grug-rhag-archeb