Llys yr Eisteddfod

Hoffech chi gael llais am beth sy’n digwydd i’r Eisteddfod Genedlaethol? 

Oes gennych chi syniadau am sut y gall yr Eisteddfod ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf? 

Ydych chi am weld ein gŵyl yn ffynnu yn y dyfodol?  Os felly, beth am ymuno â Llys yr Eisteddfod?

Pwy sy'n gymwys?

Mae’r Llys yn agored i unrhyw un sy’n credu yn amcanion yr Eisteddfod, sef hybu a hyrwyddo’r Gymraeg a’n diwylliant drwy drefnu a chynnal yr ŵyl. 

Gall unrhyw un wneud cais i ymuno â Llys yr Eisteddfod am £10 y flwyddyn (£5 i unrhyw un dan 25 oed), neu gellir talu am aelodaeth oes am £100.

Pryd mae'r Llys yn cyfarfod?

Mae'r Llys yn cyfarfod yn flynyddol yn ystod wythnos yr Eisteddfod, gyda gorolwg dros waith Cyngor yr Eisteddfod, a thrwy hynny, yr Ymddiriedolwyr.

Mae'n ffordd dda o fod yn rhan o weithdrefnau'r Brifwyl ac yn gyfle i leisio barn ar bynciau sy'n ymwneud â dyfodol a datblygiad ein gwyl genedlaethol.

Sut mae ymuno â'r Llys?

Ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 300 am fanylion pellach, neu cwblhewch y ffurflen PDF ar y dudalen hon a'i dychwelyd atom:

Swyddfa Gyllid,

Eisteddfod Genedlaethol Cymru,

40 Parc Ty Glas,

Llanisien,

Caerdydd   CF14 5DU

 

PDF icon Ffurflen Ymaelodi â Llys yr Eisteddfod