Maes yr Eisteddfod Gyda'r Nos

4 Awst 2019

Cofiwch bod rhaid i chi fod ar y Maes erbyn 21:00 os ydych chi am ddod i fwynhau gig Bryn Fôn ar Lwyfan y Maes heno

Os ydych chi'n aros ar y maes carafanau neu yn dod o'r meysydd parcio, bydd y bws olaf i Faes yr Eisteddfod yn gadael am 20:45.  Bydd bysiau'n parhau i adael y Maes tan yn hwyr.

Bydd y system hon yn weithredol drwy'r wythnos.