Manylion Cyswllt

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni gydag unrhyw ymholiad am yr Eisteddfod.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad cyffredinol, neu os nad ydych yn gwybod pwy yw'r person sy'n arwain ar unrhyw beth, anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk

Dylech anfon unrhyw ymholiadau am eiddo coll ar ôl wythnos yr Eisteddfod i'r cyfeiriad hwn.  Yn ystod wythnos yr Eisteddfod cedwir yr holl eiddo coll yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Cofrestrwyd yr Eisteddfod gyda'r Comisiwn Elusennol fel Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE) - Rhif 1155539.

Mae croeso i chi ysgrifennu atom drwy gysylltu ag un o'r cyfeiriadau isod:

  • Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 40 Parc Ty Glas, Llanisien, Caerdydd   CF14 5DU
  • Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Uned 15, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint   CH7 1XP

Gallwch ein ffonio:

  • Swyddfa Caerdydd - 0845 4090 300
  • Swyddfa'r Wyddgrug - 0845 4090 400
  • Llinell Docynnau - 0845 4090 800
  • Llinell Wybodaeth - 0845 4090 900

Ymholiadau Archif

Nodwch bod archif yr Eisteddfod yn cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.  Os oes gennch chi unrhyw gwestiwn am Eisteddfodau'r gorffennol neu am gysylltiad teuluol, cysylltwch â'r Llyfrgell drwy glicio yma.

Gallwch hefyd ffonio'r Llyfrgell gyda'ch ymholiadau ymchwil ar 01970 632 933.  Peidiwch â ffonio'r Llyfrgell gydag ymholiadau cyffredinol am yr Eisteddfod.