Manylion parcio dydd Mawrth

7 Awst 2017

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto yfory (dydd Mawrth), gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona unwaith eto. 

Bydd lle i ddeilyddion bathodyn glas yn Ysgol Uwchradd Bodedern, gyda darpariaeth i gludo pobl draw i’r Maes.

Bydd stondinwyr yn dilyn y drefn arferol.