Mas ar y Maes yn dathlu Mis Hanes LHDT

2 Chwefror 2021

Mae Mas ar y Maes yn bartneriaeth rhwng y gymuned LHDT+, yr Eisteddfod Genedlaethol a Stonewall Cymru

Bydd Mas ar y Maes, partneriaeth rhwng y gymuned LHDT+, yr Eisteddfod Genedlaethol a Stonewall Cymru yn nodi Mis Hanes LHDT drwy gydol mis Chwefror gyda chyfres o weithgareddau a digwyddiadau ar draws platfformau digidol.

Mae’r rhaglen, a gefnogir gan LGBT Consortium a grant gan yr Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol, yn cynnwys amryw o gomisiynau newydd sbon gan artistiaid a pherfformwyr ifanc o bob rhan o Gymru, yn dilyn galwad agored am syniadau cyn y Nadolig. 

Dyma’r tro cyntaf i Mas ar y Maes gynnal dathliad i nodi Mis Hanes LHDT, ac mae’n dilyn llwyddiant nifer o sesiynau LHDT+ a gynhaliwyd fel rhan o  Eisteddfod AmGen dros y misoedd diwethaf.  Bwriad rhaglen amrywiol yr wythnosau nesaf yw codi ymwybyddiaeth, gan ganolbwyntio ar bobl LHDT+, eu hanes a’u hawliau drwy lens Gymreig.

Mae’r cyfan yn cychwyn nos Fercher 3 Chwefror am 21:00 gyda sgwrs ddifyr yn edrych yn ôl ar ddyddiau cynnar mudiadau LHDT+ Cymraeg yn ardal Aberystwyth ar ddiwedd y 1980au, Cylch: Cofio’n Ôl, yng nghwmni Elin Haf Gruffydd Jones, Richard Crowe, Dafydd Frayling a Berwyn Rowlands.  Darlledir y sgwrs ar dudalen Facebook, gwefan a sianel YouTube yr Eisteddfod.

Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n bleser cydweithio gyda Stonewall Cymru a’r gymuned LHDT+ yma yng Nghymru, ac mae prosiect Mas ar y Maes wedi hen ennill ei blwyf erbyn hyn. 

“Ry’n ni’n falch iawn o’r cyfle i ddathlu Mis Hanes LDHT+ am y tro cyntaf eleni gyda rhaglen greadigol, gyffrous ac addysgiadol, a gobeithio y bydd pobl yn cael blas ar y sesiynau fel rhan o’r dathliad yma ac yn ystod Eisteddfod AmGen yn gyffredinol dros y misoedd nesaf.”

Ychwanegodd Iestyn Wyn o Stonewall Cymru, “Mae Mis Hanes LDHT yn gyfle pwysig i ni edrych yn ôl ar ein hanes ac archwilio’r hyn sydd wedi ein harwain at heddiw. Prin iawn yw gwelededd hanes LHDT+ yn gyffredinol drwy’r flwyddyn, a phrin iawn hefyd yw’r gydnabyddiaeth o gyfraniad pobl LHDT+ at hanes Cymru a’r byd.

“Mae Stonewall Cymru yn parhau i fod yn falch o’n partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol ac mae’n bleser ehangu arlwy Mas ar y Maes drwy adeiladu ar lwyddiant y bartneriaeth. Y gobaith eleni yw nodi hanes LHDT Cymreig a dod â chymunedau ynghyd yn ystod cyfnod pan mae unigedd a’r cyfle i gymdeithasu, dysgu a sgwrsio’n brin.”

Bydd manylion y rhaglen yn cael eu cyhoeddi’n wythnosol ar gyfryngau cymdeithasol yr Eisteddfod ac ar-lein, www.eisteddfod.cymru.

RHAGLEN MAS AR Y MAES: WYTHNOS 1

3 Chwefror am 21:00 - Sgwrs Panel Cylch: Cofio’n Ôl

4 Chwefror am 21:00 – Premiere Pedr ac Ioan: Yn yr 1840au cynnar yng nghefn gwlad Cymru, mae dieithryn yn cynnau teimladau cudd yn Ioan.  Ffilm fer gan Jonny Reed gyda’r sain gan Peter Harding, i gofio bod pobl LHDT+ wedi bod yma erioed, a bod miloedd o straeon sydd heb eu cynnwys mewn llyfrau hanes.  Comisiwn newydd Mas ar y Maes

-diwedd-

Nodiadau i Olygyddion

  • Cynhelir Mis Hanes LHDT yn flynyddol ym mis Chwefror ledled Prydain. Cychwynnodd yr ymgyrch yn 2005 er mwyn codi ymwybyddiaeth a dathlu bywydau a hanes y gymuned LHDT+;
  • Mae Mis Hanes LHDT yn gyfle i roi platfform amlwg i hanes LHDT+ gan sicrhau gwelededd i leisiau a hanes sy’n aml yn cael ei anghofio neu’i ddileu;
  • Sefydlwyd Mas ar y Maes cyn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd yn 2018 mewn partneriaeth gyda’r gymuned LHDT+ a Stonewall Cymru. Ers hynny, mae’r bartneriaeth wedi comisiynu sawl gwaith creadigol a chelfyddydol newydd; o ddramâu i waith celf;
  • Yn ogystal â’r gwaith celfyddydol, mae’r bartneriaeth wedi sbarduno sgyrsiau cenedlaethol am welededd pobl LHDT+ ac wedi bod yn fan cychwyn i sefydliadau cychwyn prosiectau a ffrydiau gwaith newydd.