Medal Syr Thomas Parry-Williams - er clod

Rhoddir y fedal uchod i gydnabod ac anrhydeddu gwasanaeth gwirfoddol a nodedig a gyflawnwyd dros nifer helaeth o flynyddoedd ymhlith pobl ifanc mewn ardal neu gymdogaeth, yn arbennig trwy weithgareddau sy’n hyrwyddo dibenion yr Eisteddfod Genedlaethol.

Hoffech chi enwebu rhywun/rhywrhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yn eich hardal leol? Ydych chi’n awyddus i'w gweld yn cael ei anrhydeddu ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol am eu gwaith cymunedol?

Efallai felly eich bod chi’n adnabod rhywun/rhywrhai y dylid ei h/enwebu ar gyfer Medal Goffa Syr Thomas Parry-Williams yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae enwebiadau ar agor ar hyn o bryd, ac mae angen derbyn gwybodaeth am unrhyw un sy’n gymwys erbyn 31 Ionawr.

Bu Syr TH Parry-Williams yn gefnogwr brwd o’r Eisteddfod Genedlaethol, ac yn Awst 1975, yn dilyn ei farwolaeth ychydig fisoedd ynghynt, sefydlwyd cronfa i goffáu’i gyfraniad gwerthfawr i weithgareddau’r Eisteddfod. Gweinyddir y gronfa gan Ymddiriedolaeth Syr Thomas Parry-Williams.

Cyflwynir y Fedal mewn seremoni arbennig ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion a gynhelir o 1-8 Awst 2020. Cyhoeddir enw'r enillydd ym mis Ebrill. 

Ym mha ffordd oedd y gwaith yn hybu'r iaith a diwylliant Cymraeg ac yn hyrwyddo dibenion yr Eisteddfod Genedlaethol?
Mae'r adran hon yn bwysig iawn a dylid nodi yma unrhyw wybodaeth fydd o gymorth i'r Pwyllgor Dewis, e.e. unrhyw waith gwirfoddol arall? Pa ganlyniad sydd i'w llafur yn yr ardal?