Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Efallai bod Cymru’n fwy adnabyddus fel Gwlad y Gân, ond mae cyfraniad gwyddonol a thechnolegol unigolion a sefydliadau Cymreig yr un mor nodedig.

Ymgais yw’r Fedal hon i anrhydeddu’r unigolion hynny sydd wedi llafurio ac sydd wedi creu argraff ym myd Gwyddoniaeth a Thechnoleg a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.

Crëwyd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg yn 2004, ac fe’i chyflwynir i unigolyn cymwys er clod yn flynyddol.

Cyflwynir y Fedal mewn seremoni arbennig ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a gynhelir ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2018.

PDF icon 2018_medal wyddoniaeth medi 2017.pdf
Rhowch fraslun o fywyd a gwaith y sawl sydd i’w h/enwebu, i gynnwys rhesymau dros yr enwebiad: