Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Efallai bod Cymru’n fwy adnabyddus fel Gwlad y Gân, ond mae cyfraniad gwyddonol a thechnolegol unigolion a sefydliadau Cymreig yr un mor nodedig.

Ymgais yw’r Fedal hon i anrhydeddu’r unigolion hynny sydd wedi llafurio ac sydd wedi creu argraff ym myd Gwyddoniaeth a Thechnoleg a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.

Crëwyd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg yn 2004, ac fe’i chyflwynir i unigolyn cymwys er clod yn flynyddol.

Cyflwynir y Fedal mewn seremoni arbennig ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy a gynhelir yn Llarwst o 2-10 Awst.

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2019

Canllawiau

1. Dyfernir y Fedal i unigolyn sydd wedi cyfrannu’n helaeth i’r defnydd o’r Gymraeg ym myd Gwyddoniaeth neu Dechnoleg

2. Rhaid i’r ffurflen gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y sawl a enwebir

3. Mae’r Fedal yn ddarostyngedig i’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol ac i’r Amodau Arbennig hyn.

Rhestrir y Rheolau cyffredinol yn y Rhestr Testunau.

Rhowch fraslun o fywyd a gwaith y sawl sydd i’w h/enwebu, i gynnwys rhesymau dros yr enwebiad: