Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Efallai bod Cymru’n fwy adnabyddus fel Gwlad y Gân, ond mae cyfraniad gwyddonol a thechnolegol unigolion a sefydliadau Cymreig yr un mor nodedig.

Ymgais yw’r Fedal hon i anrhydeddu’r unigolion hynny sydd wedi llafurio ac sydd wedi creu argraff ym myd Gwyddoniaeth a Thechnoleg a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.

Crëwyd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg yn 2004, ac fe’i chyflwynir i unigolyn cymwys er clod yn flynyddol.

Cyflwynir y Fedal mewn seremoni arbennig ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion o 1-8 Awst 2020.

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2020

Canllawiau

1. Dyfernir y Fedal i unigolyn sydd wedi cyfrannu’n helaeth i’r defnydd o’r Gymraeg ym myd Gwyddoniaeth a / neu Dechnoleg

2. Rhaid i’r ffurflen gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y sawl a enwebir

3. Mae’r Fedal yn ddarostyngedig i’r Rheolau ac Amodau Cyffredinol ac i’r Amodau Arbennig hyn.

Rhestrir y Rheolau cyffredinol yn y Rhestr Testunau.

Wrth lenwi’r ffurflen, dylai’r rhai sy’n enwebu ddangos yn glir pam y mae’r person dan sylw yn haeddiannol o ystyriaeth ar gyfer derbyn Y Fedal Wyddoniaeth. Cofiwch na fydd y Panel sy’n ystyried yr enwebiadau o anghenraid yn adnabod yr unigolion dan sylw, ac felly bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud ar sail y wybodaeth a gyflwynir ar y ffurflenni enwebu. Peidiwch ag anfon deunydd ychwanegol, os gwelwch yn dda: dim ond y wybodaeth ar y ffurflen enwebu fydd yn cael ei hystyried gan y Panel.

Rhowch fraslun o fywyd a gwaith y sawl sydd i’w h/enwebu, i gynnwys rhesymau dros yr enwebiad: