Y Fedal Aur am Bensaernïaeth

Y penseiri fu’n gyfrifol am ddylunio ysgol enfawr newydd £40 miliwn yn Port Talbot, enillodd Y Fedal Aur am Bensaernïaeth yn Ynys Môn.