Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio

Julia Griffiths Jones enillodd y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.