Côr Eisteddfod 2017

Mae Côr Eisteddfod Ynys Môn yn llawn.

Diolch i bawb sydd wedi cofrestru i ymuno gyda'r côr.  Erbyn hyn mae'r côr yn llawn.

Cynhelir sesiwn Dewch i Ganu yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy nos Fercher 9 Tachwedd am 19.00 ar gyfer y rheiny sydd wedi cofrestru.

Bydd y sesiwn yn gyfle i glywed mwy am y gwaith ac am strwythur ymarferion ayb.

Edrychwn ymlaen i'ch gweld ym Mhorthaethwy!