Cystadlaethau

Gallwch gofrestru ar-lein i gystadlu yn ein cystadlaethau llwyfan yma.

Dyma fanylion cystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 1 Mai.

* Bydd amserlen y cystadlaethau'n ymddangos ar-lein erbyn dechrau Mehefin *

Ceir copi o'r Rhestr Testunau yma.

Chwilio am ddarn gosod ar gyfer un o'r cystadlaethau?  Cysylltwch ag Elinor Jones, naill ai drwy ebost neu drwy ffonio 0845 4090 400.

Pob hwyl gyda'r cystadlu.

Chwiliwch am Gystadleuaeth

001 Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
002 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
003 Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
004 Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai 21 oed a throsodd Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
005 Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
006 Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
007 Unawd Alaw Werin dan 12 oed Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
008 Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
009 Grwp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
010 Unawd ar unrhyw Offeryn Gwerin Alawon Gwerin Mwy CofrestrwchMewngofnodi
011 Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1 Bandiau Pres Mwy CofrestrwchMewngofnodi
012 Bandiau Pres Dosbarth 2 Bandiau Pres Mwy CofrestrwchMewngofnodi
013 Bandiau Pres Dosbarth 3 Bandiau Pres Mwy CofrestrwchMewngofnodi
014 Bandiau Pres Dosbarth 4 Bandiau Pres Mwy CofrestrwchMewngofnodi
015 Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
016 Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer – Agored Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
017 Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
018 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
019 Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi
020 Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed Cerdd-Dant Mwy CofrestrwchMewngofnodi

Tudalennau