Ymarfer gyda'r Piano

Eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd i gystadleuwyr, i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth. 

Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.  

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru.Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

Arbrawf yw’r prosiect hwn eleni, ac rydym yn awyddus i dderbyn eich adborth. E-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk. gydag unrhyw sylwadau.

‘Je veux vivre’ (‘Byw’n rhyfeddol’), Roméo et Juliette, Gounod, Arias for soprano [Schirmer GS81097]

‘Porgi, amor’ (‘Crefaf, serch’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for soprano [Schirmer GS81097]

‘Rejoice greatly, O daughter of Zion’ (‘Bydd lon lawen, o ferch annwyl Seion’), Meseia, Handel

‘Domine Deus’ (‘Arglwydd ein Duw’), Gloria, Vivaldi, Oratorio Anthology Soprano [Hal Leonard 00747058]

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: G

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: Bb

‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]

‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]

‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

'Eirlysiau' I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

'Golgotha' (arafach) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

'Golgotha' (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

'Sialens' I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

'Y Gwanwyn' (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

'Y Gwanwyn' (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

'Y Pair' I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

'Araf y Tipia'r Cloc' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

'Cân Herod' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

'Crafangau' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

'Llanrwst' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

'Meibion y Rhyfel' (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

'Meibion y Rhyfel' (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

'Seithug' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

'Y Cofio' Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Près des reparts de Séville’ (‘Draw ger y mur yn Sevilla’), Carmen, Georges Bizet, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]

‘Voi lo sapete’ (‘Gwyddoch amdano’), Cavalleria Rusticana, Mascagni, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]

‘Stride la vampa! (‘Gwridog y fflamau’), Il Trovatore, Verdi, Arias for mezzo-soprano [Schirmer GS81098]

‘Erbarme dich mein Gott’ (‘Tosturia Di, fy Nuw’), St. Matthew Passion, Bach, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard

‘First perish thou, and perish all the world!’ (‘Gwae fo i ti a gwae i’r byd i gyd’), Jephtha, Handel [Novello NOV070128] (araf)

‘First perish thou, and perish all the world!’ (‘Gwae fo i ti a gwae i’r byd i gyd’), Jephtha, Handel [Novello NOV070128] (cyfly

‘Liber scriptus (‘Gwelir llyfr ysgrifenedig’), Messe di Requiem, Verdi, Oratorio Anthology Alto/Mezzo Soprano [Hal Leonard 00747

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: G

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair: Bb

‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]

‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]

‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Eirlysiau’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Golgotha’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Golgotha’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Sialens’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Gwanwyn’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Gwanwyn’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Pair’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Araf y Tipia’r Cloc’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Cân Herod’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Crafangau’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Llanrwst’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Meibion y Rhyfel’ (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Meibion y Rhyfel’ (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Seithug’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Cofio’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘But who may abide the day of His coming?’ (‘Ond pwy a oddefa ddydd Ei ddyfodiad?’), Messiah, Handel

‘My friends, take heed of me’ (Aria Pauline: ‘Fy nghyfeillesau llon’), The Queen of Spades, Tchaikovsky

‘De’ miei bollenti spiriti’ (‘Angerdd a nwyd ieuenctid ffôl’), La Traviata, Verdi, Arias for Tenor [Schirmer GS81099]

‘Il mio tesoro intanto’ (‘Dos at anwylyd fy nghalon’), Don Giovanni, Mozart, Arias for Tenor [Schirmer GS81099]

‘Ye foes of man’ (‘Elynion balch a’ch arswyd ofer’), Christmas Oratorio, Bach [Novello NOV072500]

‘Then shall the righteous shine forth’ (‘Fry, fry bydd i’r cyfiawn hoen’), Elijah, Mendelssohn, Oratorio Anthology Tenor [Hal Le

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair Bb

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Cywair G

‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]

‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]

‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Eirlysiau’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Golgotha’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Golgotha’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Sialens’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Gwanwyn’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Gwanwyn’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Pair’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Araf y Tipia’r Cloc’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Cân Herod’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Crafangau’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Llanrwst’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Meibion y Rhyfel’ (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Meibion y Rhyfel’ (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Seithug’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Cofio’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Le veau d’or, (‘Y llo aur’), Faust, Gounod, Arias for Bass (araf)

‘Le veau d’or, (‘Y llo aur’), Faust, Gounod, Arias for Bass (cyflym)

‘Pro peccatis suae gentis’ (‘Dygodd drosom ein pechodau’), Stabat Mater, Haydn [Faber Music]

‘She alone charmeth my sadness’ (‘Wrth dy draed, hudol unbennes’), Irene, Gounod [Swyddfa’r Eisteddfod (Cramer)]

‘Revenge, Timotheus cries’ (‘Gan ddial awn i’r gad’), Alexander’s Feast, Handel, Oratorio Anthology Baritone/Bass [Hal Leonard 0

‘Arafa Don’, RS Hughes [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Arglwydd arwain trwy’r anialwch’, J Pryce Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Baner ein Gwlad’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Brad Dynrafon’, D Pughe Evans [Snell a’i Feibion]

‘Gwraig y Morwr’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘Pwy fel fy Mam’, T Amos Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]

‘Y Tair Mordaith’, RS Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] Bb

‘Yr Ornest’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod] G

‘Yr Ynys Wen’, MW Griffith [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Eirlysiau’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Golgotha’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Golgotha’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Sialens’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Gwanwyn’ (araf) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Gwanwyn’ (cyflym) I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Pair’ I Wefr Dadeni, Gareth Glyn [Curiad]

‘Araf y Tipia’r Cloc’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Cân Herod’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Crafangau’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Llanrwst’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Meibion y Rhyfel’ (araf) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Meibion y Rhyfel’ (cyflym) Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Seithug’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Y Cofio’ Llanrwst, Gareth Glyn [Curiad]

‘Eri tu che macchiavi’ (‘Pwy ond ti a ddifwynodd yr annwyl un’), Un Ballo in Maschera, Verdi

‘It is enough!’ (‘Digon yw hyn!’) Elijah, Mendelssohn

‘O, wie will ich triumphiren’ (‘O! mi fyddaf fi mor llawen’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart

‘Why do the nations?’ (‘Pam mae’r cenhedloedd?’), Messiah, Handel

Aus alten Märchen winkt es’ (‘Mae’r Tylwyth Teg yn galw’), Schumann

‘Die junge Nonne’ (‘Y Lleian Ifanc’), Schubert

‘Sephestia’s Lullaby’ (‘Hwiangerdd Sephestia’), Benjamin Britten (araf)

‘Sephestia’s Lullaby’ (‘Hwiangerdd Sephestia’), Benjamin Britten (cyflym)

‘Sephestia’s Lullaby’ (‘Hwiangerdd Sephestia’), Benjamin Britten

‘Ich grolle nicht’ (‘Ni ffromaf ddim’), Schumann

‘Youth and Love’(‘Ieuenctid a Serch’), Songs of Travel, Vaughan Williams

‘Mondnacht’ (‘Lloergan’), Schumann

‘Ständchen’ (‘Nosgan Serch’), Schubert

‘Ungeduld’ (‘Y Diamynydd’), Schubert

‘Widmung’ (‘Ymygysegriad’), Schumann

‘Wohin?’ (‘I ble?’), Schubert (araf)

‘Wohin?’ (‘I ble?’), Schubert (cyflym)

‘The Roadside Fire’ (‘Y tân brigau bach’), Songs of Travel, Vaughan Williams

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]

‘Darlun fy mam’, John Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]

Gaeaf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Hydref, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Gwanwyn, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Haf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Aberdaron, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Ffarwel y Bardd, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Rhos y Pererinion, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Y Cymro, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Y Môr Enaid, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Yr Hwyr, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

'Bid the Virtues, bid the Graces', (‘Doed rhinweddau, doed Awenau’), Come ye sons of art, Purcell

'If God be for us', (‘Os Duw sydd drosom’), Meseia, Handel

‘Vedrai, carino’ (‘Cei weld, fy nghariad), Don Giovanni, Mozart

‘Monica’s Waltz’ (‘Walts Monica’), The Medium, Menotti, Arias for soprano

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]

‘Darlun fy mam’, John Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]

Gaeaf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Hydref, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Gwanwyn, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Haf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Aberdaron, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Ffarwel y Bardd, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Rhos y Pererinion, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Y Cymro, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Y Môr Enaid, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Yr Hwyr, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

‘Mi voici dans son boudoir’ (‘Yma'n ei hystafell wyf’), Mignon, Ambroise Thomas, Operatic Anthology Volume II: Mezzo-Soprano & A

‘Non so più cosa son’ (’Rwyf fel un sydd ar goll’), Le Nozze di Figaro, Mozart, Arias for mezzo-soprano

‘Voce di donna o d’angelo’ (‘Llais merch neu ryw angyles deg’), La Gioconda, Ponchielli, Arias for mezzo-soprano

‘Yr arwr pennaf!’ / ‘Mor gyflym yw’th gyrch di’, Judas Maccabeus, Handel

'Dduw ein Tad, bob nos a dydd’, Theodora, Handel

‘Fac ut portem’ (‘Gad im gofio Ei farwolaeth’), Stabat Mater, Pergolesi

Faites-lui mes aveux’ (‘Ewch i neges i’r ferch’), Faust, Gounod, Arias for mezzo-soprano

‘Fac me vere tecum flere’ (‘Gwna fi gyda thi’n gyfrannog’) Stabat Mater, Haydn,

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]

‘Darlun fy mam’, John Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]

Gaeaf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Hydref, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Gwanwyn, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Haf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Aberdaron, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Ffarwel y Bardd, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Rhos y Pererinion, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Y Cymro, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Y Môr Enaid, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Yr Hwyr, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

‘Au mont Ida trois déesses’ (‘Ar fryn Ida, roedd tair Duwies’), La belle Hélene, Offenbach [Swyddfa’r Eisteddfod]

‘Fac me cruce custodiri’ (‘Drwy Ei groesbren, o cryfhâ fi’), Stabat Mater, Haydn, Oratorio Anthology Tenor [Hal Leonard 00747060

‘M’appari tutt’amor’, (‘Taer fy mron, llawn o serch’), Martha, von Flotow, Operatic Anthology Volume III: Tenor [Schirmer GS3258

Mor fwyn yw’r gainc’ / ‘Anrhydedd fo pan haeddir o’, Judas Maccaeus, Handel (araf)

Mor fwyn yw’r gainc’ / ‘Anrhydedd fo pan haeddir o’, Judas Maccaeus, Handel (cyflym)

Mor fwyn yw’r gainc’ / ‘Anrhydedd fo pan haeddir o’), Judas Maccaeus, Handel (Adroddgan)

‘Bryniau aur fy ngwlad’, T Vincent Davies [Snell a’i Feibion]

‘Darlun fy mam’, John Hughes [Snell a’i Feibion]

‘Fy Mlodwen, f’anwylyd’, Joseph Parry [Snell a’i Feibion]

‘O na byddai’n haf o hyd’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Rhosyn yr haf’, William Davies [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]

‘Y gân orchfygol’, Daniel Protheroe [Snell a’i Feibion]

Gaeaf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Hydref, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Gwanwyn, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Haf, Caneuon y Tymhorau, Dilys Elwyn–Edwards [Curiad]

Aberdaron, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Ffarwel y Bardd, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Rhos y Pererinion, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Y Cymro, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Y Môr Enaid, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Yr Hwyr, Adlewych, Meirion Williams [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

Wele’n awr t’wllwch dros ddaear a ddaw’ / ‘Y bobl a rodiai mewn t’wllwch’ (Adroddgan)

Wele’n awr t’wllwch dros ddaear a ddaw’ / ‘Y bobl a rodiai mewn t’wllwch’ (araf)

Wele’n awr t’wllwch dros ddaear a ddaw’ / ‘Y bobl a rodiai mewn t’wllwch’ (cyflymach)

‘Deh, vieni alla finestra’, (‘O tyred at y ffenest’), Don Giovanni, Mozart, Arias for Baritone [Schirmer GS81100

‘I go on my way in the strength of the Lord’ / ‘For the mountains shall depart’ (‘Mi af ar fy ffordd yng nghadernid yr Iôr’ / ‘Y

‘Vous qui faites l’endormie’ (‘Ti sy’n esgus huno’n gynnes’), Faust, Gounod, Arias for Bass [Schirmer GS81101]

‘Gott sei mir gnädig’ (‘Fy Nuw, rho drugaredd’), Sant Paul, Mendelssohn, Oratorio Anthology Baritone /Bass [Hal Leonard 00747061

‘Within this frail crucible of light’ (‘Mewn egwan gylch beunos daena’n wawl’), The rape of Lucretia, Britten, Opera Arias - Bar

‘La vendetta’ (‘Melys ddial!’), Le nozze di Figaro, Mozart

‘The walls are levell’d’ / ‘See the raging flames arise’ (‘Pob mur ddymchwelwyd’ / ‘Gwêl y fflamau’n dod o’r tân’), Joshua, Hand

‘Auf dem Wasser zu singen’ (‘Canu ar yr afon’), Schubert [Swyddfa’r Eisteddfod (Peters Edition)] Ab

‘Auf dem Wasser zu singen’ (‘Canu ar yr afon’), Schubert [Swyddfa’r Eisteddfod (Peters Edition)] F

‘Cân yr Arad Goch’, Idris Lewis [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)] Aleiaf

‘Cân yr Arad Goch’, Idris Lewis [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)] Gleiaf

‘Fairest Isle’ (‘Ynys Wen’), Purcell [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

‘Where’er you walk’ (‘Lle cerddi di’), Semele, Handel [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]

‘Cwningod’, Dilys Elwyn-Edwards [Cwmni Cyhoeddi Gwynn]