Mynegiant o Ddiddordeb: Cytundeb Diogelwch y Digwyddiad

24 Ionawr 2019

Mynegiant o ddiddordeb: Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019: Cytundeb Diogelwch y Digwyddiad
 
Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni ar gaeau ger Llanrwst, Sir Conwy ar yr 2il  - 10fed o Awst 2019. Mae'r Eisteddfod yn un o wyliau mwya Ewrop ag yn ddathliad o iaith a diwylliant Cymru.
 
Mae gan yr ŵyl ystod helaeth o gystadleuthau, perfformiadau a chyngherddau ynghyd a bariau, stondinau, gwersylla, maes carafanau ac ŵyl pop ymylol bedair diwrnod (Maes B).
 
Rydym yn chwilio am gwmni i gyflenwi gwasanaethau diogelwch ar gyfer y digwyddiad ac ar gyfer y cyfnodau adeiladu a chlirio.
 
Dylai eich cwmni fod efo:
- Profiad o ddigwyddiadau o’r maint yma  (tua 15 - 20,000 o ymwelwyr y dydd)
- Nifer o siaradwyr Cymraeg yn arbennig fel goruchwyliwr drysau
- Strwythur rheoli addas. Uwch reolwr i fod ar y safle yn ystod y digwyddiad
- Tua 35 - 40 o swyddogion y dydd yn ystod y digwyddiad + goruchwylwyr
- Tua 30 o swyddogion ychwanegol y dydd + goruchwylwyr ar gyfer Maes B (7fed – 10fed Awst)
- Swyddogion CCTV (Eisteddfod i gyflenwi yr offer)
- Pob swyddog wedi'i hyfforddi'n briodol a'i drwyddedu
 
Os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Huw@eisteddfod.org.uk