Neges at Gôr Cymanfa Ganu Eisteddfod 2020

16 Mawrth 2020

Neges am ymarfer Côr yr Eisteddfod heno (16.03.20)

Annwyl gyfeillion

Oherwydd diffyg argaeledd y lleoliad yn dilyn asesiad iechyd a diogelwch mewnol gan Ysgol Uwchradd Aberaeron, ni chynhelir ymarfer Côr Cymanfa Ganu'r Eisteddfod heno. 

Wrth edrych i’r dyfodol, mae’r Eisteddfod yn parhau i fonitro datblygiadau ynghyd â’r canllawiau a’r cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, ein partneriaid allweddol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Byddwn yn ceisio ffonio’r aelodau sydd ddim ar ebost yn y man, ac yn gwerthfawrogi petaech chi hefyd yn pasio’r neges ymlaen at eich cyfeillion.

Diolch yn fawr.