Newidiadau parcio o ddydd Iau ymlaen

7 Awst 2019

Heno, cyhoeddodd trefnwyr yr Eisteddfod newidiadau i’r cynllun trafnidiaeth ar gyfer ymwelwyr sy’n dod i ardal Llanrwst o’r gogledd ddwyrain. 

Daw’r newidiadau yma i rym ddydd Iau 8 Awst.

Bydd ceir sy’n cyrraedd Llanrwst ar hyd yr A548 (Ffordd Abergele) yn cael eu cyfeirio i un o feysydd parcio eraill yr Eisteddfod.

Gofynnir i yrrwyr gymryd sylw gofalus o’r arwyddion ffordd o fore Iau ymlaen, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cyfeirio i’r maes parcio perthnasol.