Newyddion Diweddaraf

Dyma'r newyddion diweddaraf am Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau.

Cysylltwch â gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 400 os hoffech dderbyn ein datganiadau i'r wasg drwy ebost yn rheolaidd.

Mai 2017
Articles Actions
16 Mai 2017

Testunau a Gwybodaeth Eisteddfod Y Fenni

Yn dilyn llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau'r llynedd, mae trefnwyr Eisteddfod Y Fenni yn awyddus i ddenu rhai o’r cystadleuwyr a ddaeth i’r ardal fis Awst diwethaf i ddychwelyd er mwyn cymryd rhan yn Eisteddfod Y Fenni eleni.  
Mwy
Tachwedd 2016
Articles Actions
26 Tachwedd 2016

Llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau

Heddiw (26 Tachwedd), bu Cyngor yr Eisteddfod yn trafod llwyddiant gŵyl Sir Fynwy a’r Cyffiniau, gan glywed i’r wythnos adael gweddill o dros £6,000. 
Mwy
Hydref 2016
Articles Actions
27 Hydref 2016

Ffair wirfoddoli Sir Fynwy'n creu 'Gwaddol Gwirfoddoli'

Oeddech chi’n un o’r 200 o wirfoddolwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni?  
Mwy
Medi 2016
Articles Actions
12 Medi 2016

Cyfle i ddweud eich dweud am Eisteddfod 2016

23 Medi yw’r dyddiad cau i ddweud eich dweud yn holiadur gwerthuso’r Eisteddfod eleni.
Mwy
Awst 2016
Articles Actions
9 Awst 2016

Eisteddfod 2016 yn 'un o'r goreuon ers tro byd'

Bu Llywydd Llys yr Eisteddfod, Garry Nicholas, yn siarad wrth i’w gyfnod yn arwain yr Eisteddfod ddirwyn i ben ar ddiwedd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau.
Mwy
9 Awst 2016

Enillwyr Raffl yr Eisteddfod

Diolch i bawb a brynodd docyn raffl i godi arian i'r Eisteddfod dros y misoedd diwethaf.
Mwy
9 Awst 2016

Enillwyr Raffl yr Eisteddfod

Diolch i bawb a brynodd docyn raffl i godi arian i'r Eisteddfod dros y misoedd diwethaf.
Mwy
6 Awst 2016

Ffigurau Ymwelwyr 06.08.16

Wele isod ffigurau presenoldeb ar gyfer heddiw 
Mwy
6 Awst 2016

Ffigurau Ymwelwyr yr Wythnos

Isod ceir tabl llawn ar ffigurau ymwelwyr yr Eisteddfod:
Mwy
5 Awst 2016

Ffigurau Ymwelwyr 05.08.16

Wele isod ffigurau presenoldeb ar gyfer heddiw:
Mwy
5 Awst 2016

Aneirin Karadog yn ennill Cadair yr Eisteddfod

Aneirin Karadog o Bontyberem yw enillydd Cadair yr Eisteddfod eleni, ac fe’i anrhydeddwyd mewn seremoni arbennig ar lwyfan y Pafiliwn heddiw. 
Mwy
5 Awst 2016

Swnami'n ennill Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Sŵnami sy’n derbyn Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm llawn cyntaf, Sŵnami.
Mwy
5 Awst 2016

Urddau'r Orsedd eleni

Dyma enwau'r rheini a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a&rsq
Mwy
5 Awst 2016

Enillwyr y gystadleuaeth Golff

Cynhaliwyd cystadleuaeth golff yr Eisteddfod unwaith eto eleni.
Mwy
4 Awst 2016

Ffigurau Ymwelwyr 04.08.16

Wele isod ffigurau presenoldeb ar gyfer heddiw
Mwy
4 Awst 2016

Cyhoeddi enillydd cyntaf Tlws Alun Sbardun Huws

Llywelyn Elidyr Glyn o Lanllyfni, Caernarfon, yw enillydd cyntaf Tlws Alun Sbardun Huws, a gyflwynir am y tro cyntaf eleni am gân wreiddiol ac acwstig ei naws.  
Mwy
4 Awst 2016

Hefin Robinson yn ennill y Fedal Ddrama

Hefin Robinson, sy’n wreiddiol o Gaerfyrddin sy’n derbyn Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni.  
Mwy
4 Awst 2016

Englyn a Limrig y Dydd 04.08.16

Limrig y Dydd - Be wna i ym Môn flwyddyn nesa'Englyn y Dydd - Dymuniad
Mwy
4 Awst 2016

Guto Roberts yn ennill Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau i Guto Roberts, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  
Mwy
4 Awst 2016

Chroma'n ennill Brwydr y Bandiau

Chroma yw enillwyr prosiect Brwydr y Bandiau eleni, yn dilyn cystadleuaeth arbennig ar Lwyfan y Maes neithiwr, lle bu chwech o artistiaid a grwpiau’n perfformio.
Mwy
4 Awst 2016

Hannah Roberts yw Dysgwr y Flwyddyn

Dysgwr y Flwyddyn eleni yw Hannah Roberts, Brynmawr. 
Mwy
3 Awst 2016

Gareth Olubunmi Hughes yn ennill Tlws y Cerddor, 2016

Gareth Olubunmi Hughes yw enillydd Tlws y Cerddor eleni, ac fe’i hanrhydeddwyd mewn seremoni arbennig ar lwyfan y Pafiliwn heno.
Mwy
3 Awst 2016

Englyn a Limrig y Dydd 03.08.16

Limrig y Dydd - Mae llawer o sôn ar y Maes 'maEnglyn y Dydd: Cyngor cadw'n heini
Mwy
3 Awst 2016

Ffigurau Ymwelwyr 03.08.16

Wele isod ffigurau presenoldeb ar gyfer heddiw / Visitor figures for today
Mwy
3 Awst 2016

Eurig Salisbury'n ennill y Fedal Ryddiaith eleni

Eurig Salisbury sy’n ennill y Fedal Ryddiaith eleni mewn cystadleuaeth a ddenodd bedair ar ddeg o ymgeiswyr.  
Mwy
3 Awst 2016

Croesawu tîm Cymru i lwyfan y Pafiliwn

Bydd cyfle i gynulleidfa’r Eisteddfod ddangos eu cefnogaeth i dîm pêl droed Cymru yn dilyn eu llwyddiant diweddar yng nghystadleuaeth yr Euros, heddiw, wrth i Osian Roberts ac Ian Gwyn Hughes gael eu croesawu i lwyfan y Pafiliwn y prynhawn ‘ma.
Mwy
3 Awst 2016

Sêr yr SRG ar lwyfan newydd y Pafiliwn

Mae prom Roc cyntaf yr Eisteddfod yn fwy o gig na chyngerdd - teyrnged gerddorol i’r Sîn Roc Gymraeg, gyda phrif artistiaid y sîn, Yr Ods, Sŵnami a Candelas yn perfformio yn y Pafiliwn nos Iau 4 Awst.
Mwy
3 Awst 2016

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, a gyflwynir yng Nghaffi Maes B ddydd Gwener.
Mwy
3 Awst 2016

Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau

Heno cawn glywed pwy yw enillydd prosiect Brwydr y Bandiau wrth i’r chwe band sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol berfformio ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau.
Mwy
2 Awst 2016

Arholiadau Gorsedd y Beirdd

Ydych chi wedi meddwl pa mor gyffrous fyddai cael cymryd rhan yn un o seremonïau’r Orsedd ar lwyfan y Pafiliwn yn yr Eisteddfod?  
Mwy
2 Awst 2016

Ffigurau Ymwelwyr 02.08.16

Wele isod ffigurau presenoldeb ar gyfer heddiw 
Mwy
2 Awst 2016

Guto Dafydd yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen

Guto Dafydd, enillydd Coron yr Eisteddfod ddwy flynedd yn ôl, yw enilllydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni, ac fe dderbyniodd yr anrhydedd mewn seremoni ar lwyfan y Pafiliwn heddiw.
Mwy
2 Awst 2016

Englyn a Limrig y Dydd 02.08.16

Englyn y Dydd - DeuoliaethLimrig y Dydd - Ar ganol yr unawd soprano...
Mwy
1 Awst 2016

Ffigurau Ymwelwyr 01.08.16

Wele isod ffigurau presenoldeb ar gyfer heddiw 
Mwy
1 Awst 2016

Elinor Gwynn yn ennill Coron Eisteddfod 2016

Elinor Gwynn yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, ac fe’i coronwyd mewn seremoni arbennig ar lwyfan y Pafiliwn yn Y Fenni heddiw.
Mwy
1 Awst 2016

Englyn a Limrig y Dydd 01.08.16

Englyn y Dydd: Arglwyddes Llanofer.Limrig y Dydd: Digwyddodd peth rhyfedd eleni...
Mwy
1 Awst 2016

Anerchiad y Celtiaid o Lwyfan y Pafiliwn

Araith Alasdair MacCuish, cynrychiolydd An Comunn Gàidhealach o lwyfan y Pafiliwn, ddydd Llun 1 Awst.
Mwy
Gorffennaf 2016
Articles Actions
31 Gorffennaf 2016

Ffigurau Ymwelwyr 31.07.16

Wele isod ffigurau presenoldeb ar gyfer heddiw 
Mwy
30 Gorffennaf 2016

Ffigurau Ymwelwyr 30.07.16

Dydd Sadwrn  30/07/2016            
Mwy
30 Gorffennaf 2016

Lisa Kriegel yn ennill Medal Aur am Grefft a Dylunio

Deunaw twr o grochenwaith pensaernïol, sy’n datod at iws bob dydd, sydd wedi ennill un o brif wobrau Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016.
Mwy
30 Gorffennaf 2016

Gwobrwyo Artist Ifanc 'sydd â llygad gwneuthurwr rhaglen ddogfen'

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy 2016  i fyfyriwr celf o Geredigion, am fideo sy’n cyfleu’r colled yn niwylliant Cymru.
Mwy
30 Gorffennaf 2016

Richard Bevan yn ennill Medal Aur am Gelfyddyd Gain

Ffilmiau 16mm lle mae’r taflunydd ei hun yn rhan ganolog o’r gwaith sydd wedi cipio un o brif wobrau Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016.
Mwy
30 Gorffennaf 2016

Croeso mawr i bawb yn yr Eisteddfod

Ar fore cyntaf yr Eisteddfod yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau, mae’r neges yn glir – mae croeso mawr i bawb yn Nolydd y Castell, Y Fenni.
Mwy
29 Gorffennaf 2016

Datganiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae galw wedi bod ar i’r Orsedd anrhydeddu tîm Cymru yn yr Eisteddfod eleni, yn dilyn eu llwyddiant yng Ngemau&rsquo
Mwy
20 Gorffennaf 2016

Cyflwyno Tlws Sbardun i'r Eisteddfod

Gydag ychydig wythnosau’n unig i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, mae trefnwyr yr ŵyl wedi derbyn tlws arbennig a fydd yn cael ei gyflwyno fel gwobr eleni.
Mwy
12 Gorffennaf 2016

Gwyddoniaeth ar y Maes

Y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar Faes yr Eisteddfod yw’r lle i ddod i ddarganfod mwy am bob math o wyddoniaeth a thechnoleg.
Mwy
11 Gorffennaf 2016

Datganiad gan Penri Tanad, Cofiadur yr Orsedd

Rwy’n sicr y byddai holl aelodaeth Gorsedd y Beirdd yn ymuno gyda mi i longyfarch ein tîm cenedlaethol ar eu llwyddiant anhygoel draw yn Ffrainc. 
Mwy
7 Gorffennaf 2016

Cyhoeddi rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Heddiw, cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, a gyflwynir yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ymhen y mis.
Mwy
3 Gorffennaf 2016

Contract Maes Parcio'r Eisteddfod

Ydych chi’n aelod o grwp neu glwb sy’n awyddus i godi arian drwy gefnogi’r Eisteddfod Genedlaethol?
Mwy
Mehefin 2016
Articles Actions
30 Mehefin 2016

Hen gwt ieir yn cystadlu am Fedal Aur am Bensaernïaeth yr Eisteddfod

Mae hen gwt ieir segur yn Nhrefynwy, De Cymru, sydd wedi ei droi’n gartref gwyliau llawn steil, yn un o’r adeiladu sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Medal Aur am Bensaernïaeth Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni. 
Mwy
30 Mehefin 2016

Cyfle olaf i brynu tocynnau bargen gynnar Eisteddfod 2016

Heddiw (30 Mehefin) yw’r diwrnod olaf i brynu tocynnau bargen gynnar ar gyfer yr Eisteddfod eleni.  
Mwy
29 Mehefin 2016

Serenestial: Antur trwy Ofod ac Amser

Bydd Pafiliwn yr Eisteddfod yn Y Fenni’n cael ei drawsnewid yn Blanetariwm nos Fawrth 2 Awst, yng nghyngerdd Serenestial, Antur trwy Ofod ac Amser, wrth i ni fynd ar wib o amgylch y gofod mewn noson ar gyfer y teulu cyfan.
Mwy
18 Mehefin 2016

Dangoswch eich cefnogaeth i'r Eisteddfod

Cyhoeddi cystadleuaeth addurno busnesau a chymunedau'r Eisteddfod a Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched.
Mwy
17 Mehefin 2016

Cyhoeddi amserlen y Pentref Drama

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol, Theatr Genedlaethol Cymru a Phartneriaeth Sinemaes yn falch o gyhoeddi amserlen y Pentref Drama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, sydd yn cynnwys Caffi’r Theatrau, y Cwt Drama, Sinemaes a Theatr y Maes.
Mwy
14 Mehefin 2016

Cyflwyno Coron a Chadair yr Eisteddfod

Heno (14 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Nhrefynwy.
Mwy
Mai 2016
Articles Actions
10 Mai 2016

Sesiwn galw draw yr Eisteddfod

Gyda llai na thri mis i fynd tan y daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Fynwy a’r Cyffiniau, mae’r trefnwyr yn cynnal sesiwn galw draw ar gyfer trigolion lleol er mwyn iddyn nhw gael gwybod mwy am yr Eisteddfod a’r paratoadau olaf dros yr wythnosau nesaf.
Mwy
9 Mai 2016

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

Cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn dros y penwythnos, ac am yr eildro erioed, mae’r beirniaid wedi rhoi pum ymgeisydd ar y rhestr fer yn y gystadleuaeth. 
Mwy
5 Mai 2016

Cyhoeddi Urddau'r Orsedd Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau

Heddiw (5 Mai), cyhoeddir enwau'r rheini a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni.
Mwy
Ebrill 2016
Articles Actions
22 Ebrill 2016

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod yn agosau

Cwta wythnos sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol  Sir Fynwy a’r Cyffiniau.
Mwy
16 Ebrill 2016

Guto Roberts yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2016

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau i Guto Roberts, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  
Mwy
16 Ebrill 2016

Mair Carrington Roberts yn derbyn Medal Goffa Syr T H Parry-Williams, 2016

Mair Carrington Roberts o Lanfairpwll, Ynys Môn, yw enillydd Medal Goffa Syr T.H.Parry-Williams er clod eleni.  
Mwy
16 Ebrill 2016

Cyngor yn cymeradwyo'r egwyddor o gynnal yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd

Heddiw, yn ei gyfarfod yn Aberystwyth, cefnogodd Cyngor yr Eisteddfod argymhelliad y Bwrdd Rheoli i barhau â’r bwriad i fynd â’r Brifwyl i Fae Caerdydd yn 2018.
Mwy
14 Ebrill 2016

Cyfle Tendro: Baneri Eisteddfod 2016

Rydym yn chwilio am gwmni i argraffu 12 o faneri i ni fel rhan o'n gwaith o hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy
Mwy
11 Ebrill 2016

Cyfle Tendro: Posteri 2016

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod: 
Mwy
Mawrth 2016
Articles Actions
29 Mawrth 2016

Tocynnau bargen gynnar yr Eisteddfod ar gael ddydd Gwener

Gyda phedwar mis yn unig i fynd, gallwch archebu tocynnau bargen gynnar ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau o fore Gwener 1 Ebrill ymlaen.
Mwy
23 Mawrth 2016

Cyhoeddi rhaglen nos Eisteddfod 2016

Bydd sêr blaenaf Cymru i’w gweld yn perfformio ar hyd a lled Maes yr Eisteddfod yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, yn ôl y trefnwyr, wrth iddyn nhw gyhoeddi rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau nos yn Y Fenni heddiw.
Mwy
16 Mawrth 2016

Cyffro'n cynyddu wrth edrych ymlaen at groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Fynwy

Bydd Sir Fynwy yn nodi cyrhaeddiad yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod yr haf eleni gyda chyfres o helfeydd wyau Pasg Egg-steddfod ledled y sir. 
Mwy
14 Mawrth 2016

Huw Chiswell a'r Band ar Lwyfan y Maes nos Wener

Huw Chiswell a’r Band fydd yn perfformio ar Lwyfan y Maes ar nos Wener yn yr Eisteddfod eleni yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau.
Mwy
10 Mawrth 2016

Ai chi yw Dysgwr y Flwyddyn eleni?

Dim ond ychydig wythnosau sydd i fynd cyn dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni. 
Mwy
9 Mawrth 2016

BAFTA Cymru a phartneriaid yn cyhoeddi’r Sinema gyntaf ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae partneriaeth strategol o sefydliadau allweddol ym maes ffilmiau yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i ddarparu profiad ffilm ar Faes yr Eisteddfod am y tro cyntaf yn 2016.
Mwy
8 Mawrth 2016

Cyfleoedd gwirfoddoli Eisteddfod 2016 ar gael

Os oes gennych chi ambell awr i’w sbario yn ystod yr haf eleni, beth am wirfoddoli i fod yn rhan o dîm yr Eisteddfod Genedlaethol?  Mae pob math o gyfleoedd ar gael ar gyfer pobl o bob oed.
Mwy
7 Mawrth 2016

Comisiwn Celf Maes yr Eisteddfod

Mae’r Eisteddfod yn cynnig comisiwn i unigolyn neu gwmni i greu darn o gelf i’w arddangos yn yr awyr agored ar
Mwy
3 Mawrth 2016

Cyfle Tendro: Llyfryn Hyrwyddo Eisteddfod 2016

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod: 
Mwy
2 Mawrth 2016

Tri chwarter o stondinau'r Eisteddfod eisoes wedi'u gwerthu

Gyda stondinau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ar gael ers mis yn unig, mae tri chwarter yr unedau eisoes wedi’u llogi ar gyfer eleni.
Mwy
Chwefror 2016
Articles Actions
29 Chwefror 2016

Cofrestru ar-lein i gystadlu yn Eisteddfod 2016

Efallai bod pum mis i fynd, ond i’r rheini sy’n meddwl cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau, mae’r dyddiadau cau yn prysur agosáu.
Mwy
15 Chwefror 2016

Noson arbennig yr Eisteddfod yng nghwrs rasys Cas-gwent

Mae pob math o weithgareddau codi arian ac ymwybyddiaeth wedi’u cynnal ar hyd a lled dalgylch yr Eisteddfod dros y deunaw mis diwethaf, wrth i ardal Sir Fynwy a’r Cyffiniau baratoi i gynnal y brifwyl o 29 Gorffennaf i 6 Awst eleni.
Mwy
12 Chwefror 2016

Yr Orsedd yn galw am enwau i'w hanrhydeddu eleni

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol? 
Mwy
12 Chwefror 2016

Sêr yr SRG ar lwyfan newydd y Pafiliwn

Ar #DiwrnodMiwsigCymru, mae’r Eisteddfod yn cyhoeddi manylion noson arbennig a gynhelir yn y Pafiliwn eleni. 
Mwy
9 Chwefror 2016

Cystadleuaeth Tlws Coffa Sbardun

A hithau’n #DyddMiwsigCymru ddydd Gwener yma, bydd pob math o gerddoriaeth yn cael ei berfformio a’i hyrwyddo ar hyd a lled y wlad.
Mwy
8 Chwefror 2016

Dr Elin Jones yw Llywydd Eisteddfod 2016

Heddiw, cyhoeddwyd mai Dr Elin Jones fydd Llywydd yr Ŵyl, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni.
Mwy
8 Chwefror 2016

Cystadleuaeth Cynllunio Crys-T Maes B

Mewn partneriaeth â #DyddMiwsigCymru ar 12 Chwefror, mae Maes B yn lansio cystadleuaeth newydd sbon.&nbsp
Mwy
3 Chwefror 2016

Arholiadau Gorsedd y Beirdd

Mae ychydig wythnosau ar ôl cyn y dyddiad cau ar gyfer sefyll arholiad i ymuno gyda Gorsedd y Beirdd eleni.
Mwy
Ionawr 2016
Articles Actions
27 Ionawr 2016

Coleg Cymraeg Cenedlaethol i arwain gwaith gwyddoniaeth yr Eisteddfod Genedlaethol

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn arwain gwaith gwyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol dros y tair blyned
Mwy
22 Ionawr 2016

Croeso i'r Flwyddyn Newydd!

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd
Mwy
12 Ionawr 2016

Sir Fynwy i 'Fynd Yn Goch' am yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd Cyngor Sir Fynwy a'r Eisteddfod Genedlaethol yn croesawu’r Eisteddfod Genedlaethol a gynhelir yn yr ardal e
Mwy
5 Ionawr 2016

Croeso i 2016 - blwyddyn Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau

Ymunwch gyda ni a Chyngor Sir Fynwy am gyfarfod dwyieithog yn neuadd Ysgol Brenin Harri VIII, Y Fenni, nos Iau 14 Ionawr am 18.00.
Mwy
Rhagfyr 2015
Articles Actions
28 Rhagfyr 2015

Hel atgofion am bafiliwn pinc yr Eisteddfod

A ninnau ar drothwy cyfnod newydd yn hanes yr Eisteddfod Genedlaethol, gyda phafiliwn newydd yn cael ei ddefnyddio o 2016
Mwy
10 Rhagfyr 2015

Y chwilio am Ddysgwr y Flwyddyn Eisteddfod 2016 ar gychwyn

Mae’r Nadolig ar y gorwel, ac yn gyfle i deuluoedd a ffrindiau i ddod ynghyd i ddal i fyny gyda hanesion a straeon ei gilydd, yn aml am yr unig dro yn ystod y flwyddyn.
Mwy
9 Rhagfyr 2015

Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2016

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i wyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg?  
Mwy
7 Rhagfyr 2015

Y blog cyntaf un...

Ar ôl pedwar mis dw i newydd glanio nôl ar y ddaear. Dw i nawr yn sylweddoli bod teitl ‘Dysgwr y  Flwyddyn’ yn meddwl lot mwy na jyst sut i siarad yr iaith. Mae’n bwysig i fyw'r iaith, i fynd mas i gymuned i rannu'r iaith ac i gymdeithasu yn Gymraeg.
Mwy
7 Rhagfyr 2015

Lansio cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2016

Mae Maes B, C2 Radio Cymru a Mentrau Iaith Cymru’n chwilio am fandiau o bob cwr o Gymru i gystadlu yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2016.
Mwy
3 Rhagfyr 2015

Yr Eisteddfod yn cefnogi ymgyrch #carus4c

Prif amcanion yr Eisteddfod yw dathlu a hyrwyddo diwylliant Cymru a'r iaith Gymraeg.
Mwy
Tachwedd 2015
Articles Actions
28 Tachwedd 2015

Pafiliwn newydd ar Faes Eisteddfod 2016

Bydd Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau’n edrych yn dra gwahanol i’r blynyddoedd diwethaf, wrth i bafiliwn newydd sbon gymryd lle y Pafiliwn Pinc y flwyddyn nesaf.
Mwy
18 Tachwedd 2015

Cyfle tendro: Pecyn Busnes 2016/17

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith isod: 
Mwy
Hydref 2015
Articles Actions
28 Hydref 2015

Hwb i ddysgwyr y de ddwyrain i gystadlu

Os ydych chi’n dysgu Cymraeg ac yn meddwl am gystadlu mewn eisteddfod, beth am ddod draw i weithdy rhad ac ddim i’ch helpu gyda’ch sgiliau sgwennu a pherfformio?
Mwy
26 Hydref 2015

Lansio cynllun côr 'Big Band' yr Eisteddfod

Os yw cerddoriaeth ‘big band’ yn mynd â’ch bryd, dyma’ch cyfle i ymuno gyda chôr cymunedol newydd i gymryd rhan yn un o gyngherddau’r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy y flwyddyn nesaf, gyda Big Band Rhys Taylor.
Mwy
8 Hydref 2015

Hwb mawr i gronfa Eisteddfod 2016

Derbyniodd cronfa leol Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 hwb mawr yr wythnos hon, diolch i gyfraniad o £20,000 gan Gyngor Tref y Fenni.
Mwy
Medi 2015
Articles Actions
30 Medi 2015

Deufis i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2016

Mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau y flwyddyn nesaf.
Mwy