Newyddion diweddaraf

4 Awst 2019

Trefniadau gyda'r nos ar y Maes

Cofiwch bod rhaid i chi fod ar y Maes erbyn 21:00 os ydych chi am ddod i fwynhau gig Bryn Fôn ar Lwyfan y Maes heno

Os ydych chi'n aros ar y maes carafanau neu yn dod o'r meysydd parcio, bydd y bws olaf i Faes yr Eisteddfod yn gadael am 20:45.  Bydd bysiau'n parhau i adael y Maes tan yn hwyr.

Bydd y system hon yn weithredol drwy'r wythnos.

 

Gwybodaeth i deithwyr i'r Eisteddfod

Mae’n hollbwysig bod pawb yn defnyddio’r maes parcio penodedig ar eu cyfer.  Os ydych yn dod o gyfeiriad y gogledd, mae’n rhaid parcio yn y maes parcio coch cyn cyrraedd Llanrwst. 

Os ydych yn gollwng teithiwr, defnyddiwch eich maes parcio penodedig, a theithio ar y bws wennol rheolaidd i gyrraedd y Maes. 

Nid oes mynediad i gerddwyr o briffordd yr A470.  Mae’n ffordd beryglus ac mae diogelwch ein hymwelwyr yn brif ystyriaeth i ni bob amser.

Cliciwch yma am yr wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr, a dilynwch ein negeseuon cyson ar gyfryngau cymdeithasol.