Dyddiad cau prosiect Hedd Wyn yn agosau

29 Rhagfyr 2015

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i wneud cais i fod yn rhan o’r tîm creadigol a fydd yn gyfrifol am brosiect cyffrous i goffau Hedd Wyn ac aberth cenhedlaeth o fechgyn ifanc a aeth i ryfel o 1914-18, gyda’r dyddiad cau (4 Ionawr) yn prysur agosáu.

Rydym yn awyddus i gomisiynu unigolion neu dîm creadigol, sef cyfansoddwr / wyr ac awdur geiriau (barddoniaeth / llenyddiaeth / drama) i gyfansoddi cyfanwaith ar gyfer amrywiaeth o artistiaid, e.e. unawdwyr, corau, llefarydd a cherddorfa.

Hwn fydd cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017, gan nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, a defnyddio stori Hedd Wyn fel ysbrydoliaeth i’r broses greadigol.

Meddai cydlynydd y cynllun, Mari Lloyd Pritchard, “Mae’r cynllun hwn yn gyfle arbennig i unigolion neu dîm i weithio ar brosiect aml-haenog, sy’n sicr o fod yn un o uchafbwyntiau creadigol coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.

“Rydym yn annog cyfansoddwyr sydd yn gweithio mewn amrywiol gyfryngau i ystyried y comisiwn. Rydym yn hynod falch fod cryn ddiddordeb wedi bod yn barod - ond yn croesawu unrhyw ymholiadau wythnos yma. 

“Mae’r gymuned yng Ngwynedd a Môn yn mynd i fod yn greiddiol i lwyddiant y prosiect, nid yn unig fel rhan o’r broses greadigol, ond hefyd yn y cyfanwaith ar y diwedd, gan y bydd Côr yr Eisteddfod, côr cymunedol o 150-200 o bobl leol, yn rhan o’r perfformiad cyntaf ar lwyfan y pafiliwn.

“Ein gobaith yw penodi’r tîm yn fuan ym mis Ionawr, gyda’r gwaith yn cychwyn bron yn syth, gan gynnal gweithdai cymunedol i gasglu straeon teuluol, barn a syniadau gan bobl o bob oed.”

Os hoffech chi wneud cais i fod yn rhan o’r tîm creadigol neu i ymgymryd â’r gwaith creadigol yn ei gyfanrwydd, ewch i www.eisteddfod.cymru/newyddion/cynllun-cerdd-hedd-wyn am ragor o wybodaeth neu cysylltwch â Mari Lloyd Pritchard ar cynllunheddwyn@gmail.com neu ffoniwch 07875 697 981.  Y dyddiad cau yw dydd Llun 4 Ionawr 2016.

Mae Cynllun Cerdd Hedd Wyn yn bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, Cyngor Ynys Môn, Cyngor Celfyddydau Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Ceir rhagor o wybodaeth gefndirol am y prosiect ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol – www.eisteddfod.cymru/cynllun-cerdd-hedd-wyn