Croeso i 2016 - blwyddyn Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau

5 Ionawr 2016

Ymunwch gyda ni a Chyngor Sir Fynwy am gyfarfod dwyieithog yn neuadd Ysgol Brenin Harri VIII, Y Fenni, nos Iau 14 Ionawr am 18.00.

Rydym yn gwybod bod gennych chi lond lle o wybodaeth am yr ardal a rydym yn awyddus i ddod â nifer fawr o drigolion lleol ynghyd i drafod beth y gall Y Fenni a gweddill y sir a’r ardal ei wneud er mwyn paratoi ar gyfer yr Eisteddfod.  Byddem yn falch iawn o’ch gweld.

Hoffem siarad am wisgo ein trefi, cynnig cyngor am dwristiaeth i ymwelwyr, sut y gall busnesau lleol gymryd mantais o’r cyfle a beth mae’r Eisteddfod yn ei olygu i Sir Fynwy a’r ardal leol.

Gadewch i ni wybod os hoffech chi ymuno gyda ni ar gyfer y cyfarfod.  Ebostiwch events@monmouthshire.gov.uk.  Cofiwch gysylltu cyn y sesiwn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Diolch am eich cyfranogiad ymlaen llaw ac edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod.  Rydym yn edrych ymlaen at yr haf ac at Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau!