Cynllun Cerdd Hedd Wyn

4 Rhagfyr 2015

Rydym yn awyddus i gomisiynu unigolion neu dîm creadigol, sef cyfansoddwr/wyr ac awdur geiriau (barddoniaeth / llenyddiaeth /drama ) i gyfansoddi cyfanwaith ar gyfer amrywiaeth o artistiaid, e.e. unawdwyr, corau, llefarydd a cherddorfa.

Hwn fydd cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 a bydd yn nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, gan ddefnyddio stori Hedd Wyn fel ysbrydoliaeth i’r broses greadigol.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Môn a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a bydd yn cychwyn ym mis Ionawr 2016.

Am wybodaeth bellach am y gofynion a’r broses ymgeisio, cysylltwch â Mari Lloyd Pritchard ar  cynllunheddwyn@gmail.com neu 07875 697 981. Mae'r manylion pellach hefyd ar gael ar waelod y dudalen hon fel PDF.

Dyddiad cau: Dydd Llun, 4 Ionawr 2016

PDF icon Cynllun Cerdd Hedd Wyn - Briff