Nia Wyn Jones yw arweinydd Cymru a'r Byd

4 Awst 2019

Nia Wyn Jones yw arweinydd Cymru a'r Byd eleni

Mae Nia'n byw yn Aberdeen, Yr Alban, a chafodd ei chyflwyno yn y Gymanfa Ganu ar lwyfan y Pafiliwn heddiw.

Gari Williams, yn enedigol o’r dref, ac mae’n eu cofio’n cerdded law yn llaw o’r maes carafanau i’r Maes yn ystod ei Eisteddfod olaf.

Yn wreiddiol o Fae Colwyn, graddiodd Nia o’r Coleg Normal ym Mangor cyn mynd i weithio ym myd teledu gyda chwmni Antena ar y rhaglen Uned 5. Yna, symudodd i Dorking yn Swydd Surrey, lle bu’n gweithio ym maes trefnu digwyddiadau.

Ar ôl dychwelyd i ogledd Cymru, priodi a rhoi genedigaeth i’w mab, Aaron Emyr, dechreuodd y teulu deithio ymhellach, gan fod gŵr Nia’n gweithio yn y diwydiant olew. 

Eu cartref cyntaf oedd Okpo yn Ne Corea, ac yna, ddwy flynedd yn ddiweddarach, symudodd y teulu i Singapore. Bu Nia’n Llywydd Cymdeithas Gymraeg Dewi Sant Singapore am bron i dair blynedd, a chael profiadau gwych yn cynrychioli Cymru draw yn Asia.

Dychwelodd y teulu i’r DU, ac i’r Alban, ac erbyn hyn, Aberdeen yw eu cartref. Dywed Nia eu bod yn falch o fod yn agosach at deulu a ffrindiau ar ôl cyfnod o deithio’r byd.