Nicky Roberts

Symudodd Nicky Roberts a’i wraig, Lara, i Aberystwyth y llynedd er mwyn gallu byw eu bywydau yn y Gymraeg.  Yn wreiddiol o Gwm Rhondda, dewisodd Nicky astudio Technoleg Gwybodaeth yn hytrach na Chymraeg yn yr ysgol, gan ei fod yn awyddus i weithio ym maes TG.  Flynyddoedd yn ddiweddarach, tra roedd allan yn Ffrainc adeg gemau’r Ewros yn 2016, penderfynodd y dylai fynd ati i ddysgu’r iaith.  Erbyn hyn, mae wedi bod yn dysgu Cymraeg am flwyddyn a hanner.  Dywed fod yr iaith wedi newid ei fywyd yn llwyr o’r cychwyn cyntaf, ac fe benderfynodd fynd ati i rannu’i daith drwy sefydlu sianel You Tube o’r enw Learn Welsh with Nicky, ac mae dros gant o bobl wedi cysylltu i ddweud bod ei daith wedi’u hysbrydoli nhw i ddysgu Cymraeg hefyd.