Cardiau Iorwerth Peate

CARDIAU IORWERTH PEATE
Pwyllgor Apel Llanisien a Rhiwbeina

Darn o farddoniaeth gan Iorwerth Peate yw Y Gegin Gynt yr yr Amgueddfa Werin

Y GEGIN GYNT YN YR AMGUEDDFA WERIN
Araf y tipia'r cloc yr oriau meithion,
distaw yw'r dröell wedi'r nyddu nawr,
tawel yw'r baban dan ei gwrlid weithion,
nid oes a blygo tros y Beibil mawr.
Mae'r dresal loyw yn llawn o lestri gleision,
a'r tsieini yn y cwpwrdd bach i gyd,
ffiolau ar ford yn disgwyl cwmni'r gweision,
a'r tecell bach, er hynny, yn hollol fud.
A ddowch chi i mewn, hen bobl, eto i'ch cegin,
o'r ffald a'r beudy llawn, o drin y cnwd?
(Brysia, fy morwyn fach i, dwg y fegin
i ennyn fflamau yn y fawnen frwd).
Nid oes a'm hetyb ond tipiadau'r cloc,
ai oddi cartref pawb? Dic doc, dic doc.

Iorwerth C. Peate
(Curadur cynta'r Amgueddfa Werin)

'Sgwennodd Iorwerth Peate hi yn lawrydd ar ddarn o bapur scrap a'i rhoi yn anrheg i David Jenkins (Prif Lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol ar y pryd) mewn cyfarfod rhyw dro yn y gorffennol pell.

Mae'r soned wedi ei fframio ac yn eiddo i'w fab sy'n byw yn Rhiwbeina, yn agos i dy Iorwerth Peate.

Pris:  £5.00 am becyn o 5

I archebu cysylltwch a Glenda Davies ar  07548 382293 neu g.davies777@ntlworld.com