Noson Lawen

Nos Lun 5 Awst 20:00

Aled Hughes yn cyflwyno;

Tara Bethan

Gildas

Eilir Jones

John Ieuan Jones a Ryan Vaughan Davies

Ceri Haf Roberts, Erin Gwyn Rossington, Sara Davies, Siriol Elin a Ruth Erin Roberts

CoRwst a Chôr Bro Cernyw

Côr Canwy a Chôr CantiLena

Hogie'r Berfeddwlad

Catrin Angharad Jones, Esyllt Tudur a Dylan Cernyw

Ilid Llwyd Jones.  

 

Tocynnau

Oedolyn : £27.00   |   Plentyn : £20.00

Ar werth 10:00, 1 Mai 

Manylion Teithio

0845 4090 800  /  www.eisteddfod.cymru/tocynnau