Noson Wobrwyo Dysgwr y Flwyddyn 2018

Y Dosbarth, Campws Canol y Ddinas, CCAF, Heol Dumballs, Caerdydd. CF10 5FE

Nos Fercher, Awst 8fed, 19.00

Dewch i fwynhau noson llawn hwyl, sy'n cynnwys pryd dau gwrs. Cewch ddysgu mwy am y pedwar sydd yn y rownd derfynol a chael cyfle i longyfarch yr enillydd!

Tocynnau: £25.00

Noddir y gystadleuaeth gan gwmni Blake Morgan.