Nwyddau Unigryw ar gyfer yr Eisteddfod yng Ngheredigion

24 Mehefin 2019

Darn o emwaith wedi ei ysbrydoli gan y barcud coch a diod arbennig wedi ei dylanwadu gan un o feirdd enwocaf yr ardal – rhai o’r nwyddau unigryw sydd wedi eu creu i godi arian ac ymwybyddiaeth am ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion yn 2020.

Trafferth mewn Tafarn yw enw un o gerddi amlycaf y bardd o’r 14eg ganrif, Dafydd ap Gwilym, ond mae wedi cael bywyd newydd yn awr gan mai dyna yw’r enw ar jin go arbennig sydd wedi ei ddistyllu a’i botelu gan bwyllgor apêl ardal Trefeurig.

Sara Gibson sy’n egluro hanes datblygu’r diod, “Wrth drafod sut i godi arian at yr Eisteddfod nodwyd y cysylltiad amlwg gyda’r bardd Dafydd ap Gwilym ac aethpwyd ati i ystyried sut allen ni adeiladu ar y cysylltiad hwnnw. Ei gerdd amlycaf mae’n siŵr yw Trafferth mewn Tafarn ac fe gychwynnwyd ar y syniad o greu diod penodol.

“Gwnaethpwyd rhywfaint o ymchwil am y planhigion perthnasol oedd yn tyfu’n lleol er mwyn creu diod hollol unigryw ac erbyn hyn mae 400 o boteli jin Trafferth mewn Tafarn yn barod i’w gwerthu – er mae cymaint wedi rhag archebu rydym yn gorfod ystyried cynhyrchu mwy o boteli.”   

Lleoliad yr Eisteddfod yn 2020 fydd Tregaron ac un o fusnesau amlycaf yr ardal honno yw’r gemydd, Rhiannon Evans. Mae hithau wedi mynd ati i greu tlws arbennig sy’n adlewyrchu un o symbolau natur mwyaf adnabyddus yr ardal fel yr eglura Rhiannon,

“Yn ein darn, Adar yr Orsedd, mae’r barcud coch i’w weld yn amgylchynu Cerrig yr Orsedd a’r Maen Llog. Ers tro byd bu ymwelwyr yn tyrru i’r ardal i weld y Barcud Coch, felly, o ystyried ymweliad yr Eisteddfod â’r sir y flwyddyn nesaf, dyma fynd ati i greu tlws arbennig fyddai’n ei darlunio mewn cyd-destun agos a symbol elfennol Eisteddfodol.

"Mae’r darn ar gael yn fathodyn, yn dlws, yn glustdlysau neu yn llawes ddolenni ac £20 o bod gwerthiant yn mynd at Gronfeydd yr Eisteddfod. Rydym yn anelu i werthu dros 500 i bobl Ceredigion a thu hwnt er mwyn codi dros £10,000 at yr achos!”

Yn ogystal â’r eitemau yma mae’r pwyllgor profiad ymwelwyr lleol wedi mynd ati i ystyried ffyrdd ehangach o godi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod o fewn y sir a thu hwnt fel y sonia’r cadeirydd Deina Hockenhull,

“Ni’n ffodus iawn yn yr ardal hon fod pobl wedi mynd ati i ddatblygu syniadau newydd, sydd nid yn unig yn unigryw ond yn apelgar iawn hefyd. Fe fyddwn cyn bo hir yn datgelu crysau-t a hwdis y Steddfod a bydd y rheiny ar gael i’w prynu am y tro cyntaf yng Ngŵyl y Cyhoeddi, ddydd Sadwrn yma, 29 Mehefin yn nhref Aberteifi.

“Y nod gyda hyn oll yw codi arian, ond mae codi ymwybyddiaeth yr un mor bwysig, fel mae’r angen i barhau â’r bwrlwm sydd eisoes yn amlwg ar draws y sir wrth i ni edrych ymlaen at ymweliad yr Eisteddfod yn 2020.”

Ewch ar-lein cyn bo hir i archebu nwyddau, www.eisteddfod.cymru.

Cynhelir yr Eisteddfod ger tref Tregaron o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.