Ogof 360 Maes B - Profiad Newydd ar Faes yr Eisteddfod

8 Awst 2017

Dewch draw i Ogof 360 Maes B ar y Maes am brofiad cwbl newydd yn ystod yr wythnos…

Bwriad y dôm VR (Virtual Reality) a leolir wrth ymyl Caffi Maes B yw dangos ffilmiau byrion a sesiynau cerddorol Cymraeg, gyda’r cyfan wedi’u ffilmio yn 360 gradd.

Bydd tîm yr Eisteddfod yn ffilmio cynnwys drwy gydol yr wythnos, a bydd y cynnyrch yn cael ei ddangos yn yr Ogof, a bydd y rhain yn cynnwys gigs Maes B, gig y Pafiliwn, sesiynau yng Nghaffi Maes B, y Coroni a mwy. Dipyn o amrywiaeth a chyfle i brofi’r Eisteddfod mewn ffordd newydd a chyffrous.

Griff Lynch sy’n arwain y prosiect ar ran yr Eisteddfod, a dywed, “Rydan ni’n edrych ymlaen at fod yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol ar y Maes eleni.  Bydd tua 20 o bobl yn gallu bod yn yr Ogof neu’r dom ar unwaith, a’r bwriad yw eu bod nhw’n cael ail-fyw profiad mewn ffordd ychydig yn wahanol, neu eu bod nhw’n cael cyfle i brofi digwyddiad am y tro cyntaf.

“Rydym yn gobeithio y bydd y sesiynau o Faes B yn gyfle i’r rheiny na fu yno brofi awyrgylch a hwyl y gigs, gan godi blas arnyn nhw i fynd draw yn y dyfodol.  Bydd y rheiny fu draw ym Maes B, yn y Pafiliwn neu yn rhai o sesiynau’r Caffi yn cael cyfle i ail-fyw’r profiad a chael gwedd ychydig yn wahanol ar yr hyn a welson nhw.  Felly cofiwch alw mewn i weld beth sydd i’w weld yn Ogof 360 Maes B.”

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod arbrofi gyda thechnoleg 360 gradd, ond dyw arloesi gyda thechnoleg ddim yn beth newydd yn ôl y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, “Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous, sydd nid yn unig yn gyfle i ni wthio ffiniau technegol, nid yn unig yng nghyd-destun y Gymraeg ond yng nghyd-destun gwyliau’n gyffredinol. 

“Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i fod yn arloesi ac arbrofi, ac mae hwn yn bendant yn cryfhau’r hyn sydd ar gael ar y Maes, yn arbennig felly i bobl ifanc, ac yn creu profiad newydd a chwbl unigryw i ymwelwyr, cyfle i ymgolli yn y profiad a dychmygu eich bod chi yno ar y pryd. 

“Rwy’n falch iawn bod yr Eisteddfod wedi mentro gyda hyn eleni, ac mae’n wych o beth mai cerddoriaeth a diwylliant Cymraeg sy’n arbrofi gyda’r dechnoleg ddiweddaraf.  Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect ac i’r Llywodraeth am ei gefnogi.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern tan 12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.