Yr Orsedd prynhawn Gwener

T James Jones, Jim Parc Nest yn ennill y Gadair