Parcio

DYDDIADLLEOLIADCYFARWYDDIADAUPRIS
Gwener 03/08 (ar ôl 18:00)Neuadd y SirCôd Post : CF10 4UW£5 (ar ôl 6 y.h)
Sadwrn 04/08Neuadd y SirCôd Post : CF10 4UW£10 (talu ar y dydd)
Sul 05/08Neuadd y SirCôd Post : CF10 4UW£10 (talu ar y dydd)
Llun 06/08Parcio a TheithioMae Parcio a Theithio’r digwyddiad ar gael yn Lecwydd, a gellir cyrraedd drwy adael yr M4 ar gyffordd 33 a dilyn yr arwyddion i’r safle.£8/£10
Mawrth 07/08Parcio a TheithioMae Parcio a Theithio’r digwyddiad ar gael yn Lecwydd, a gellir cyrraedd drwy adael yr M4 ar gyffordd 33 a dilyn yr arwyddion i’r safle.£8/£10
Mercher 08/08Parcio a TheithioMae Parcio a Theithio’r digwyddiad ar gael yn Lecwydd, a gellir cyrraedd drwy adael yr M4 ar gyffordd 33 a dilyn yr arwyddion i’r safle.£8/£10
Iau 09/08Parcio a TheithioMae Parcio a Theithio’r digwyddiad ar gael yn Lecwydd, a gellir cyrraedd drwy adael yr M4 ar gyffordd 33 a dilyn yr arwyddion i’r safle.£8/£10
Gwener 10/08Parcio a TheithioMae Parcio a Theithio’r digwyddiad ar gael yn Lecwydd, a gellir cyrraedd drwy adael yr M4 ar gyffordd 33 a dilyn yr arwyddion i’r safle.£8/£10
Sadwrn 11/08Neuadd y SirCôd Post : CF10 4UW£10 (talu ar y dydd)

Parcio Neuadd y Sir

  • Mae modd cerdded i'r Maes o'r maes parcio yma
  • Mae'r maes parcio wedi ei leoli gyferbyn â canolfan Red Dragon
  • Nid oes modd rhag-archebu ar gyfer y maes parcio yma. Rhaid talu ar y dydd.
  • Taliadau arian parod yn unig
  • Mae'r maes parcio yma dim ond ar agor ar y penwythnosau, yn ogystal â nos Wener y 3ydd o Awst (ar ôl 6.00 yh). Dylid defnyddio'r gwasanaeth parcio a theithio Llun-Gwener (manylion isod.)

Parcio a Theithio

  • Mae’r safle Parcio a Theithio 3.5 milltir o’r Maes, sy’n siwrne o tua 10-15 munud ar fws (yn ddibynnol ar draffig).
  • Bydd staff yn cyrraedd y maes parcio am 06:00, gyda’r safle yn agor am 06:30. Bydd y bws cyntaf yn gadael am 07:00. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu ar Heol Hemingway am 00:00 gyda’r maes parcio yn cau am 00:30.
  • Man gollwng y gwasanaeth fydd Rhodfa Lloyd George.
  • Pan yn archebu o flaen llaw, rhaid argraffu cadarnhad eich archeb a’i roi i’r staff pan yn cyrraedd y maes parcio.
  • Os yn rhag-archebu, y gost fydd £8 y car, neu £10 y car ar y dydd (arian parod yn unig) (Botwm archebu ar waelod y dudalen)

Meysydd Parcio Cyhoeddus Bae Caerdydd

Q-Park  
Capasiti 1237 | Agor 24 awr
Stryd Pierhead CF10 4PH www.q-park.co.uk 
 
Disabled Car Park
Click here for information about our disabled car parking facilities
 
Mermaid Quay
Capsiti 380 | Agor 24 awr
 
Havannah Street
Capasiti 250
Rhwng Techniquest a Gwesty St David's