Parcio Dydd Gwener

10 Awst 2017

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto dydd Gwener gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona.

Bydd lle i ddeilyddion bathodyn glas yn Ysgol Uwchradd Bodedern, gyda darpariaeth i gludo pobl draw i’r Maes.

Bydd stondinwyr yn dilyn y drefn arferol.

Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Sir Ynys Môn, Heddlu Gogledd Cymru, OR Jones a’r cwmnïau bysiau eraill a Sioe Môn am eu cydweithrediad parod i sicrhau llwyddiant y cynllun dros y dyddiau diwethaf.