Parcio Dydd Mercher

8 Awst 2017

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto dydd Mercher, gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona unwaith eto. 

Bydd lle i ddeilyddion bathodyn glas yn Ysgol Uwchradd Bodedern, gyda darpariaeth i gludo pobl draw i’r Maes.

Bydd stondinwyr yn dilyn y drefn arferol.

Mae’r system wedi gweithio’n arbennig o dda heddiw, ac rydym yn hyderus y bydd y system yn llwyddiant eto.