Polisïau / Gwybodaeth

Isod ceir gwybodaeth ddefnyddiol a rhai o bolisïau'r Eisteddfod.  

Polisi Gwarchod Plant

Mwy...

Polisi Alcohol

Mwy...

Polisi Ffilmio

Mwy...

Polisi Ffotograffiaeth

Mwy...

Lleihau Trosedd / Diogelwch Personol

Mwy...

Datganiad Preifatrwydd (CGDC / GDPR)

Mwy...