Prawf Terfynol

 
  1. Bydd angen i chi gyrraedd y Neuadd Ymgynnull yng nghefn y Pafiliwn o leiaf awr cyn yr amser a nodir.  Bydd angen i chi gofrestru wrth y ddesg. Wedi cofrestru, ni ddylech adael yr adeilad.  Mae ystafelloedd newid pwrpasol yno er mwyn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth.  Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am amserlen y llwyfan a manylion perthnasol eraill wrth gofrestru.
  2. Pan gynhelir y prawf terfynol mewn lleoliad gwahanol i'r Pafiliwn e.e. Pagoda, Dawns, Stiwdio, Cymdeithasau 1 a 2, Tŷ Gwerin, Theatr neu Shw’mae Su’mae, dylech fynd yn syth i'r lleoliad perthnasol a chofrestru yn y fan honno.
  3. Corau/Partïon/Grwpiau – gofynnir i’r arweinydd neu’r ysgrifennydd (neu gynrychiolydd) gofrestru ar ran y côr/grŵp.
  4. Corau/Partïon/Grwpiau – er gwybodaeth, mae enwau grwpiau torfol yn y Rhaglen yn y drefn y byddant yn cystadlu.​

Problem cyrraedd ar amser ar ddydd y gystadleuaeth 
Ni all yr Eisteddfod dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw un sy'n cyrraedd yn hwyr.  Os oes problem o unrhyw fath, plîs cysylltwch â’r Swyddfa. lois@eisteddfod.org.uk / 0845 4090 400