Rhagbrawf / Rhagwrandawiad

 
Cofiwch, er tegwch, ac er mwyn sicrhau bod y rhagbrofion yn rhedeg ar amser, y dylai pob cystadleuydd (neu gynrychiolydd) fod yn bresennol ar ddechrau pob un rhagbrawf (gweler isod).  Hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud hyn er hwylustod ac er lles pawb.    
  1. Disgwylir i bob cystadleuydd unigol a grŵp (neu gynrychiolydd) gyrraedd y rhagbrawf erbyn yr amser a nodir  ar y daflen Amserau Profion (felly ar ddechrau’r rhagbrawf/rhagwrandawiad). Cofrestrir pawb bryd hynny yn lleoliad y rhagbrawf.
  2. Os na all cystadleuydd gyrraedd erbyn yr amser a nodir, oherwydd ei fod mewn rhagbrawf arall, dylid anfon cynrychiolydd i gofrestru ar ei ran.  Oni wneir hyn, bydd y rhagbrawf yn dod i ben wedi i’r cystadleuydd olaf sydd wedi cofrestru berfformio.
  3. Hoffwn eich atgoffa nad ydym yn darparu cyfeilydd swyddogol ar gyfer y cystadlaethau offerynnol/sioe gerdd.  
  4. Mae’r rhan fwyaf o’r rhagbrofion yn cael eu cynnal yn y Pagoda, Dawns a Stiwdio ar Faes yr Eisteddfod, gydag ambell i gystadleuaeth yn Cymdeithasau 1 a 2, Theatr, Shw’mae Su’mae a Tŷ Gwerin. 
 
Nodwch fod rhagbrawf cystadleuaeth Ysgoloriaeth W Towyn Roberts yn digwydd oddi ar y Maes yn:
 
Capel Seion 
Heol yr Orsaf
Llanrwst
LL26 0ER 
 
Problem cyrraedd ar amser ar ddydd y gystadleuaeth 
Ni all yr Eisteddfod dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw un sy'n cyrraedd yn hwyr.  Os oes problem o unrhyw fath, plîs cysylltwch â’r Swyddfa. lois@eisteddfod.org.uk / 0845 4090 400