Rhoddion i'r Eisteddfod

Rhestr o gyfraniadau a dderbyniwyd dros y blynyddoedd i gronfeydd gwobrau neu i goffrau cyffredinol Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Manylion y rhodd

2018                Cymynrodd Mrs A R Selwood, Penderyn, £1,250

2018                Cymynrodd Edward Glyn Jenkins, £1,000

2017                Cronfa Goffa Clifford Raymond Pike, Tonteg £4,000

2017                Rhodd Myra Thomas Lawrence, California UDA, £101,516

2017                Cronfa Goffa y bariton Aeron Gwyn (enillydd y Rhuban Glas yn 2005) 

2017                Cymynrodd Harold Evans, Llanisien, £10,000

2017                Cymynrodd Thomas Eurgan Davies, £66,602

2017                Cymynrodd Elizabeth Moyra Williams, Gorlas, £263,000

2016                Cymynrodd Edith Batten, Llanwrtyd Wells, £10,000

2016                Cronfa Goffa Islwyn Jones, £5,000

2016                Cymynrodd Mair Rees, Pontargothi, £1,000

2015                Cymynrodd Joan Williams, Wrecsam, £4,537

2015                Cronfa Shirley Williams, £1,000

2014                Cronfa Goffa Eilir Hedd Morgan, £1,000

2014                Cymynrodd Mrs Irene Jent, Llanymddyfri, £13,955

2014                Cymynrodd Edward Gwyn Morris, £500

2013                Cymynrodd Margaret Williams, Sir Ddinbych, £4,000

2013                Cymynrodd Owen Daniel, £3,000

2013                Cymynrodd Ceinwen Bowyer, Bae Colwyn, £750

2013                Cymynrodd Aneurin Rees Davies, Llanbedr Pont Steffan, £1,000

2012                Rhodd - Capel Cymraeg Los Angeles, £9,093

2012                Cronfa Goffa Pat Neill, £22,111

2012                Cymynrodd Mr D C H Warmington, £5,000

2012                Cymynrodd Ann Sheldon, £48,538

2012                Cymynrodd Glenys Mary Jones, £15,409

2012                Cymynrodd Selwyn Griffith, £5,000

2011                Cymynrodd John Heulwyn Evans, Y Rhyl £93,500

2011                Cronfa Owen Edwards, £5,000

2011                Cronfa Goffa Huw Roberts, Pwllheli £5,900

2011                Frederick Williams (Derek y Bysus), £5,000

2010                Cymynrodd Darwel Thomas, £80,081

2010                Cymynrodd Hywel David Lewis, £41,558

2009                Cronfa Wilbert Lloyd Roberts

2008                Cronfa W R P George

2007                Gwobr Goffa Urien Wiliam

2007                Gwobr Goffa Eirwen Gwynn

2006                Ymddiriedolaeth Simon Gibson

2006                Cronfa Gwilym Jones Lewis

2006                Cronfa Edward John Owen

2005                Cymynrodd Robert Owen Roberts

2004                Norah Issaac

2004                Norah Amy Jones

2004                Eluned Ellis Jones

2004                Sarah Winifred Williams

2003                Elfed Lewys

2003                Syr Alun Talfan Davies

2003                William Hughes, Talwrn

2002                Watcyn o Feirion

2002                Margaret Dilys Hughes

2002                Elizabeth Eleanor Gwynn-Williams

2001                Ysgoloriaeth Emyr Feddyg

2000                Winifred Hopkins, Trefor

2000                Cymdeithas Cymry Glannau’r Tees

1999                Annie Myfanwy Williams

1999                Thomas ac Ann Ajax-Jones

1999                Nansi a J R Evans

1999                Mary Williams

1999                Watcyn o Feirion

1998                Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans

1998                Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes, Carno

1998                Rachel J Griffiths

1998                Wilbert Lloyd Roberts

1998                Ysgoloriaeth Rachel Ann Thomas

1998                Lady Enid Parry

1998                Effie Isaura Hughes

1998                ShanEmlyn

1997                Cronfa Pat Neill

1997                Gwobr Goffa Glyndwr Richards, Y Rhyl

1996                Edward Lloyd

1996                Er cof am Eleri Evans gan ei rhieni, Gwilym a Glenys Evans

1996                Llifon Hughes Jones

1996                Glyn Rhys

1996                Teulu Meredydd, Llanidloes

1996                Nance Kinsey

1995                Gwobr Evan a Mary Ann Rogers

1995                Cronfa Morfydd Rogers Williams

1995                Medal Goffa Noel John

1994                Gwobr Hannah Rogers

1994                Gwobr Islwyn Rogers

1994                Gwobr Aeron Rogers

1994                Medal Côr Merched Hafren

1994                Cronfa Goffa Jean Skidmore, Aberdyfi

1993                Gwobr Goffa Edward Rhys-Price

1993                Cronfa Goffa Trystan Maelgwyn

1993                Cronfa Goffa David William Davies

1992                Dr Bryneilen Griffiths

1992                Gwobr Goffa Catherine Hopkins (Eos Meudwy)

1992                Gwobr Goffa Mr a Mrs Tom Llywelyn Stephens

1992                Berwyn Williams

1992                Lynda Harding, Aberangell

1991                Caradog Prichard

1990                Ceinwen a Stephen J Williams

1990                Ritchie Thomas

1990                Lady Amy Parry-Williams

1990                Syr Hywel Wyn Evans, KCB a'i dad, Dr Thomas Hopkin Evans

1990                Gwobr Goffa Cassie Davies

1990                Gwobr Cofio Tryweryn

1990                Gwobr Goffa Eluned Williams, Tredegar Newydd

1990                Gwobr Goffa Olwen Hughes, Rhymni

1989                Cymynrodd y Parchedig Joseph Thompson

1989                Medal Goffa Syr Thomas Parry-Williams

1989                Cronfa Goffa Emrys Bennett Owen

1989                Gwobr Undeb y TGWU

1989                Gwobr Goffa Iona

1989                Gwobr Cyngor Tref Caerffili

1988                Dr E D Jones

1988                Cronfa Richard Burton i hyrwyddo hyfforddiant pellach

1988                Jonah Morris

1988                Alun Davies, Caerdydd

1987                Tom Jones, Llanuwchllyn

1987                Cymdeithas Gymraeg Chelmsford a'r Cylch

1987                Gwobr Goffa Redvers Llewelyn

1986                John Elwyn Hughes, Porthmadog

1986                Cronfa Goffa Kate Roberts

1986                D J Williams, Abergwaun

1986                Cronfa Marian Myfanwy Morgan

1986                Meibion Menlli

1985                Ifor Lewis (Ifor o Wynfe)

1985                Cronfa M Joan Osborne Thomas

1984                Alwyn D Rees

1984                Cymdeithas Dewi Sant, Hong Kong, er cof am J R Jones.

1984                Tlws Dysgwr y Flwyddyn

1984                Gwobr Thomas Daniel Varney, Trefdraeth

1983                Peleg

1983                Capten Jac Alun

1983                Y Pritardd Tomi Evans

1983                Y Parchedig Roger Jones

1983                Beti Hughes

1982                Andrew Williams

1982                Wyndham Jones

1982                Merched y Wawr, Llandeilo

1981                Cyngerdd Violet Jones

1981                Ysgoloriaeth Violet Mary Lewis

1981                Cymdeithas Gymreig Greenock

1980                Cronfa Aelwyd Caer

1979                Meirion Williams

1979                Cynolwyn Pugh

1978                Cronta Aberteifi 1976

1978                H J a A L Hughes, Talsarnau

1977                Jacob Davies

1977                Cronta A G Lloyd-Hughes

1977                Cronta Watcyn o Feirion

1976                Cronta Sarnicol

1975                Parchedig E J Owen

1975                Neli Davies

1975                Harding Jenkins

1974                Cronfa Goffa David Lloyd

1974                Pencerddes Eleri (Mrs K E Harries)

1973                Syr J H Morris-Jones

1972                Cronta Gertrude J Jenkins

1972                W Devonald Griffiths

Cyn 1971        Cronfa I D Hooson

Cyn 1971        Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts. Er cof am ei briod, Violet Jones, Nantclwyd

Cyn 1971        Cronfa Mam o Ned

Cyn 1971        Cronfa Eisteddfod Llandybie

Cyn 1971        Cronfa M O Jones, Treherbert

Cyn 1971        Cronfa Goffa Frances Tecwyn Lloyd

Cyn 1971        D Ffrancon Thomas

Cyn 1971        Beatrice Grenfell

Cyn 1971        R Williams Parry

Cyn 1971        Ceridwen Gruffydd

Cyn 1971        Dr a Mrs O Lewis Jones

Cyn 1971        Cronfa Ivor Foster

Cyn 1971        Cronfa Ieuan o Leyn

Cyn 1971        David Evans

Cyn 1971        Cymry'r Dwyrain Canol

Cyn 1971        Tom Griffiths, Brydan, rhodd ei ddwy ferch, Dr Rosentyl Griffiths a Dr Bryneilen Griffiths

Cyn 1971        Cronfa Dewi a Myra Jones

Cyn 1971        Mary King Sarah

Cyn 1971        I E Sims

Cyn 1971        Llwyd o'r Bryn

Cyn 1971        Leila Megane

Cyn 1971        Cronfa David Williams

Cyn 1971        E Morgan Humphries

Cyn 1971        Robert Jones

Cyn 1971        C P Williams

Cyn 1971        Cronfa William Jones, Nebo

Cyn 1971        Trefin

Cyn 1971        Edward Owen

Cyn 1971        Dewi Emrys

Cyn 1971        Cronfa Jane Williams

Cyn 1971        William Vaughan Jones

Cyn 1971        May John

Cyn 1971        E H Hosgood

Cyn 1971        Cronfa William Edwards, Rhyd-y-main

Cyn 1971        Pedr Hir

Cyn 1971        G William Davies

Cyn 1971        Mair Taliesin

Cyn 1971        David Ellis

Cyn 1971        Medal Goffa Osborne Roberts

Cyn 1971        B Haydn Williams

Cyn 1971        Eifionydd

Cyn 1971        Breese Davies