Richard Furniss

Mae Richard Furniss yn byw yn Llangefni gyda’i wraig, Delyth ac yn dysgu Cymraeg ers 2005. 

Yn wreiddiol, aeth ati i ddysgu Cymraeg er mwyn ei helpu i gael swydd yn yr ardal, ond wrth iddo ddysgu mwy am Gymru, ei diwylliant a beth mae’r iaith yn ei olygu i bobl, roedd yn amlwg bod y Gymraeg wedi dod yn rhan bwysig o’i fywyd yntau.  Mae’n teimlo’n ffodus iawn i fod yn ddwyieithog.

Dysgodd drwy fynychu gwersi gyda’r nos ym Mangor a Llangefni, drwy Adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bangor, a dywed ei fod hefyd wedi cael llawer o gymorth gan ei wraig a’i deulu yng nghyfraith wrth iddo ddysgu’r iaith.

Dywed fod dysgu Cymraeg wedi’i wneud yn fwy hyderus, ac mae’n teimlo’n barod i ddefnyddio’r Gymraeg yn ei fywyd bob dydd, yn y gwaith ac adref.  Mae hefyd wedi’i helpu i ddeall mwy am hanes Cymru a’n diwylliant.

Meddai Richard, “Mae dysgu Cymraeg wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i fy mywyd i.  Rŵan dwi’n mynd i sioeau Cymraeg a gigs Cymraeg, ac yn mwynhau cyfarfod pobl newydd drwy gyfrwng yr iaith.”