Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau

3 Awst 2016

Heno cawn glywed pwy yw enillydd prosiect Brwydr y Bandiau wrth i’r chwe band sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol berfformio ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau.

Ar ôl pedair rownd ranbarthol hynod lwyddiannus, mewn cydweithrediad gyda threfnwyr gigiau fel Clwb 4 a 6 a’r Parrot yng Nghaerfyrddin, heno yw pinacl y prosiect a lansiwyd ddechrau’r flwyddyn.

Y bandiau fydd yn ymddangos heno yw Siân Richards, Jacob Elwy, Glain Rhys, Pyroclastig, Chroma a Henebion.  Mae’r chwech wedi elwa o gyfnod mentora gyda Mei Gwynedd o grwpiau Sibrydion a Big Leaves, ac mae’n un sy’n rhedeg ei label cerddoriaeth ei hun.

Roedd cystadleuaeth 2015 yn llwyddiannus iawn, a rhoddwyd llwyfan i nifer o grwpiau sydd wedi dod yn fwyfwy amlwg yn y sîn dros y misoedd diwethaf, gydag amryw’n ymddangos ar lwyfannau niferus yr Eisteddfod yn ystod yr ŵyl eleni.  Ymysg y rhain mae Raffdam, Hyll, Cordia, Terfysg a Cadno - grwpiau sy’n parhau i greu cerddoriaeth yn y Gymraeg mewn gwahanol rannau o Gymru.

Gyda thros ugain o fandiau wedi cystadlu, mae’r safon yn uchel a dymunwn yn dda i bob un o’r rheini sy’n ymddangos ar y llwyfan heno.

Trefnir prosiect Brwydr y Bandiau gan Maes B, C2 BBC Radio Cymru a Mentrau Iaith Cymru.

Amserlen Brwydr y Bandiau heddiw:

16.00          Siân Richards

16.40          Jacob Elwy

17.20          Glain Rhys

18.00          Pyroclastig

18.40          Chroma

19.20          Henebion

Bydd Candelas yn cloi Llwyfan y Maes heno am 20.00 ar ôl diwedd y gystadleuaeth.