Atgofion Hen Arwyddfardd

gan Dillwyn Miles

Hunangofiant Dilwyn Cemais, cyn-Arwyddfardd Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, sy'n rhoi cip ar weithrediadau mewnol Gorsedd y Beirdd, y bu ef yn aelod ohoni am drigain mlynedd.
Cyhoeddwyd gan Wasg Gee, Dinbych yn 1997

Pris: £7.50 yn cynnwys cludiant

£7.50