Eisteddfod Ffair y Byd, Chicago 1893

gan Hywel Teifi Edwards

Cyhoeddwyd gan Wasg Gomer yn 1990

Pris: £8.00 yn cynnwys cludiant

£8.00