Golwg ar Orsedd y Beirdd

gan Geraint Bowen

Cyfrol sy'n edrych ar hynt a helynt yr Orsedd dros y ddwy ganrif ers ei sefydlu yn 1792 gan Geraint Bowen a fu'n Archdderwydd rhwng 1978 a 1981. 
Ceir hefyd nifer o luniau a darluniadau du a gwyn drwyddo.

Cyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1992.

Pris:  £6.00 yn cynnwys cludiant.

£6.00