The Secret of the Bards of the Isle of Britain

gan Dillwyn Miles

Llyfr am hanes Gorsedd y Beirdd Ynys Prydain wedi'i ysgrifennu gan ddyn a oedd yn rhan o'i hanes lliwgar am 60 mlynnedd.  Dyma'r blynyddoedd pan sefydlwyd yr Orsedd yn rhan annatod o seremoniau'r Eisteddfod Genedlaethol. 

Mae'r llyfr yn olrhain hanes tarddiad yr Orsedd dros y ganrif a hanner gyntaf o'i fodolaeth a thrwy'r cyfnod sefydlog modern hyd at 1992.

Mae'r llyfr yn Saesneg.

Cyhoeddwyd gan Wasg Dinefwr yn 1992.

Pris:  £17.00 yn cynnwys cludiant.

 

£17.00