Taleb Anrheg

Taleb Anrheg £10.

Gellir cyfnewid y taleb am unrhywbeth sydd ar werth gan yr Eisteddfod (ee. tocynnau, nwyddau'r Eisteddfod, cyfraniad tuag at gost safle ar y maes carafanau neu stondin).

£10.00