Y Llwyd o'r Bryn

Y Llwyd o'r Bryn
Awdur: R Alun Evans

Llyfr yn olrhain hanes Robert Lloyd sef Llwyd o'r Bryn, a'r prif gystadleuaeth i lefarwyr yn yr Eisteddfod, Gwobr Goffa Llwyr o'r Bryn.
Ceir atgofion gan y cyn-enillwyr o'r flwyddyn 1963 hyd 2007 pryd y cyhoeddwyd y llyfr.

Pris: £8.00 yn cynnwys cludiant

£8.00